FAQs Complain Problems

news and notices

 1. ३४ औ नगर कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !
 2. आँखा जाँच तथा निःशुल्क उपचार शिविर सञ्चालन सम्बन्धी सूचना !
 3. विषयगत समितिको बैठक बस्ने सम्बन्धमा ।
 4. मानसिक समस्या भएका बिरामीहरुको निःशुल्क उपचार हुने सूचना !
 5. नगरसभाको बैठक बस्ने सम्बन्धमा ।
 6. विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा !
 7. अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !
 8. भुक्तानीका लागि कागजात पेस गर्ने सम्बन्धमा ।
 9. अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना !
 10. दररेट पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना !
 11. उपस्थिति सम्बन्धमा !
 12. वडा कार्यालयहरूले विवरण पठाउने सम्बन्धमा
 13. नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।
 14. दररेट पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना !
 15. दररेट पेस गर्ने सम्बन्धमा ।
 16. नदी तथा खानीजन्य स्रोत उत्खनन्, सङ्कलन तथा बिक्रीवितरण कार्य बन्द हुने सूचना !
 17. नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव पेस गर्ने सूचना !
 18. ठेक्का स्वीकृतीको आशयको सूचना !
 19. Invitation For Sealed Quotation
 20. थप स्पष्ट पारिएको सम्बन्धमा !
 21. बालविकास शिक्षक अन्तिम नतिजा
 22. विद्युतीय चुलोको लागि आवेदन पेस गर्ने सूचना !
 23. निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर सञ्चालन हुने सूचना !
 24. गणतन्त्र दिवस, २०८१ को अवसरमा नगर प्रमुखज्यूको शुभकामना सन्देश !
 25. नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना !
 26. दररेट पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
 27. आई.पि.भी.खोप अभियान सञ्चालन हुने सूचना !
 28. आई.पि.भी. खोपको अभिमुखिकरण कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !
 29. दररेट पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना !
 30. कर्मचारी बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।
 31. योजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण गरी पठाउने सम्बन्धमा ।
 32. आयोजना छनौट गरी पठाउने सम्बन्धमा ।
 33. परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना !
 34. Invitation for sealed Quotation.
 35. छोटो सूची प्रकाशन गरिएको सूचना !
 36. विरामी छनोट शिविर सञ्चालन हुने सूचना !
 37. बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !
 38. प्रश्ताव पेश गर्ने बारे डिभिजन वन कार्यालय रुकुम पश्चिमको सूचना !
 39. विवरण पठाउने सम्बन्धमा !
 40. अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा !
 41. जानकारी सम्बन्धमा !
 42. क्षयरोग पहिचानका लागि शिविर सञ्चालन हुने सूचना !
 43. कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा !
 44. राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर (NIN) सहितको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा !
 45. अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !
 46. Invitation For Bid
 47. सूचना !
 48. क्षयरोग पहिचानका लागि शिविर सञ्चालन हुने सूचना !
 49. जग्गाको मुआब्जा लिन आउने सम्बन्धी सूचना !
 50. किसान सूचिकरण सहजकर्ता पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना !
 51. FCHV को अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा !
 52. दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना !
 53. शैक्षिक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना !
 54. जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी सूचना !
 55. बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !
 56. मानसिक समस्या भएका विरामीहरूलाई निशुल्क उपचार हुने सूचना !
 57. व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी सूचना !
 58. फाइल पठाउन अन्तिम ताकेता गरिएको सम्बन्धमा !
 59. आधारभूत तह (कक्षा ५ र ८) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !
 60. परामर्श सेवासम्बन्धी सूचना !
 61. आँखा जाँच तथा निःशुल्क उपचार शिविर सञ्चालन हुने सूचना !
 62. सहकारी संस्थाका ऋणी सदस्यहरुले लिएको ऋण रकम चुक्ता गर्ने बारेको सूचना !
 63. नागरिक स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन हुने सूचना !
 64. आगलागी तथा डडेलोबाट बच्न चौरजहारी नगरपालिकाको अनुरोध
 65. नक्सा पास गरेर मात्र भवन निर्माण गर्ने सूचना !
 66. Invitation For Bids
 67. नापजाँच भइ दर्ता छुट भएका जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा !
 68. प्रस्ताव छनोट र सम्झौता सम्बन्धी सूचना !
 69. उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना !
 70. अन्तिम नतिजा प्रकाशनको सूचना !
 71. लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरेको सूचना !
 72. सेवा प्रवाह सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना !
 73. दरखास्त स्वीकृत र परीक्षा मिति तोकिएको सूचना !
 74. ३० औं कार्यपालिका बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना !
 75. २९ औं कार्यपालिका बैठक
 76. आधारभूत तह (कक्षा ८ ) उत्तीर्ण परीक्षा केन्द्र निर्धारण र जिम्मेवारी तोकिएको सूचना !
 77. रासायनिक मलको दररेट कायम गरिएको सम्बन्धी सूचना !
 78. आँखा जाँच तथा निःशुल्क उपचार शिविर सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना !
 79. सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना !
 80. तालिममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !
 81. कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !
 82. उपस्थित हुने सम्बन्धमा !
 83. आधारभूत तह उतीर्ण परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना !
 84. आधारभूत तह उतीर्ण परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना !
 85. विवरण पठाइदिने सम्बन्धमा !
 86. दररेट पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना !
 87. जनयुद्ध दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश !
 88. न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुन निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना !
 89. जग्गा प्राप्तिका लागि प्रारम्भिक कारवाही चलाएको सूचना !
 90. तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।
 91. सडक मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न सचेत गराइएको सूचना !
 92. प्रस्ताव पेस गरेका आवेदक संख्या प्रकाशन गरिएको सूचना !
 93. प्रश्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !
 94. खोपकर्ता आवश्यकता सम्बन्धी सूचना !
 95. SEE TEST परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना !
 96. दररेट पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना !
 97. महिला उद्यमी तथा महिला उद्यमी समुहलाई प्रविधि सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा !
 98. सहलगानीमा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि प्रस्ताब आव्हानको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशन)!
 99. साना व्यवसायीक कृषि उत्पादन केन्द्र बाख्रा विकास (पकेट) कार्यक्रमको निरन्तरताको लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना (दोस्रो पटक प्रकासन) !
 100. खेलकुद प्रशिक्षणमा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना !
 101. सीप परीक्षणको आवेदन आव्हान सम्बन्धी सूचना !
 102. घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्तिको लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना !
 103. सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी पाउने व्यक्तिको विवरण !
 104. निबन्ध लेखन प्रतियोगिता सम्बन्धमा !
 105. नगरसभाको बैठक बस्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना !
 106. प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्ने सम्बन्धमा !
 107. विद्युतीय घाँस काट्ने मेसिन माग गर्ने सम्बन्धी सूचना !
 108. अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !
 109. सहलगानीमा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि प्रस्ताब आव्हानको सूचना !
 110. साना व्यवसायीक कृषि उत्पादन केन्द्र बाख्रा विकास (पकेट) कार्यक्रमको निरन्तरताको लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना !
 111. उपस्थिति सम्बन्धमा !
 112. काठ दाउरा लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना !
 113. २७ औं नगर कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !
 114. अल्लो प्रशोधन उद्योगलाई मेशिन औजारमा सहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना !
 115. हार्दिक धन्यवाद !
 116. बाणिज्य तथा उद्योग तर्फका व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना !
 117. राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना !
 118. लिलाम बिक्रि सम्बन्धी सूचना !
 119. सडक छेउछाउका सामग्री हटाउने सम्बन्धी सूचना !
 120. दोस्रो त्रैमासिक परीक्षा सञ्चालन तथा जाडो विदा सम्बन्धी सूचना !
 121. भूकम्प प्रभावित परिवारकोअस्थायी आवास निर्माणका लागि २०८० पुस २ गतेसम्मको प्रगति विवरण !
 122. दादुरा-रुबेला र टाईफाईड खोप अभियान सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ।
 123. आँखा जाँच तथा मोतिबिन्दु अप्रेशनका शिविर सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना !
 124. लेखा परीक्षक छनोट गरिएको सूचना !
 125. वडागत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लाभग्राही सङ्ख्या निर्धारण ,२०८० !
 126. Invitation For Bids.
 127. अस्थायी आवास निर्माणको वडागत रूपमा विवरण पठाउने सम्बन्धमा !
 128. प्रहरी मुचुल्कासहित क्षतिको विवरण पेस गर्ने सम्बन्धमा !
 129. भूकम्प पीडितहरूका लागि सहयोग गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद !
 130. महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिवसको अवसरमा शुभकाना सन्देश !
 131. स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि आवेदन पेस गर्ने सूचना !
 132. हार्दिक समवेदना !
 133. मेलमिलापकर्ताका लागि सहभागी छनोट गरी पठाउने सम्बन्धमा !
 134. अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !
 135. अपाङ्गता दिवसको अवसरमा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर सञ्चालन हुने सूचना !
 136. अनुदानको लागि लाभग्राही सिफारिस गरी पठाउने सम्बन्धमा !
 137. श्वेतपत्र जारी गरी पेस गर्ने सूचना !
 138. प्रेस विज्ञप्ति !
 139. भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली !
 140. हार्दिक धन्यवाद !
 141. राहत सामग्री सहयोगका लागि धन्यवाद !
 142. भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली !
 143. स्वास्थ्य सेवा सुचारु राख्ने सम्बन्धमा !
 144. हार्दिक धन्यवाद !
 145. हार्दिक धन्यवाद !
 146. नेपाल बैङ्क लिमिटेड चौरजहारी शाखा प्रबन्धक रूपकराज शर्माज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद !
 147. हार्दिक धन्यवाद !
 148. सहयोगका लागि अनुरोध !
 149. विज्ञप्ति !
 150. शोक मनाउने सम्बन्धमा !!
 151. क्षतिको विवरण यथाशीघ्र पठाउने सम्बन्धमा !
 152. सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण तालिका संशोधन गरिएको सूचना !
 153. २४ औं कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !
 154. चौरजहारी नगरपालिकाको क्षतिको विवरण !
 155. सहयोगका लागि अनुरोध !
 156. विज्ञप्ति
 157. सामाजि सुरक्षा भत्ता वितरण हुने सम्बन्धी सूचना !
 158. त्रुटि सच्याइएको सूचना !
 159. दसैं बिदा र पालोपहरामा खटाउने सम्बन्धी सूचना !
 160. आयोजनाको सम्झौता र भुक्तानी गर्दा पेस गर्नुपर्ने कागजातहरु !
 161. २३ औं कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।
 162. पठनपाठन सम्बन्धमा ।
 163. भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली !
 164. वडास्तरीय सडक मर्मत उपभोक्ता समिति गठन गरी पठाउने सम्बन्धमा ।
 165. विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।
 166. फाइल पठाउने सम्बन्धमा ।
 167. स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि आवेदन पेस गर्ने सूचना !
 168. कृषि स्नातक पदपूर्ति परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना !
 169. कृषि स्नातक पदपूर्ति द्वितीय पत्रको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
 170. खानेपानी आयोजनाहरूको विवरण पठाउने सम्बन्धमा ।
 171. कृषि स्नातक करार पदपूर्ति प्रथम पत्रको नतिजा
 172. कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !
 173. संविधान दिवसको अवसरमा चौरजहारी नगरपालिका प्रमुख पुष्प वादीज्यूको शुभकामना सन्देश !
 174. कोभिड-१९ विरुद्धको फाईजर वाइभ्यालेन्ट खोपको अभियान सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना !
 175. कार्यक्रममा आमन्त्रण गरिएको सम्बन्धमा ।
 176. हरितालिका (तीज), २०८० को अवसरमा नगर प्रमुख श्री पुष्प वादीज्यूको शुभकामना सन्देश !
 177. प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना !
 178. ५९ औं बालदिवस, २०८० को अवसरमा नगर प्रमुख श्री पुष्प वादीज्यूको शुभकामना सन्देश ।
 179. २२ औं नगर कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।
 180. संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धमा !
 181. ५९ औं बालदिवस मनाउने सम्बन्धमा ।
 182. सहजीकरण समिति गठन गरी जानकारी पठाउने सम्बन्धमा ।
 183. शोक वक्तव्य
 184. नदीजन्य पदार्थको विक्रीका लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !
 185. कृषि स्नातक सेवा करारको लागि दरखास्त आह्वान गरिएको सूचना !
 186. प्रतीक चिन्ह (लोगो) निर्माणका लागि प्रतिस्पर्धा आव्हान गरिएको सूचना !
 187. नगर करार शिक्षक पदको परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना !
 188. तालिमको लागि सहभागी छनोट गरी पठाइदिने सम्बन्धमा !
 189. दररेट माग गरिएको सूचना !
 190. गाईभैसीको खोरेत खोप कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना !
 191. औषधी उपचार रकमका लागि विवरण नवीकरण गर्ने सूचना !
 192. दररेट पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना !
 193. जनहितमा जारी सूचना !
 194. २१ औं नगर कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।!
 195. कोटेसन माग सम्बन्धी सूचना !
 196. आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने सम्बन्धमा ।
 197. मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूको निःशुल्क उपचार हुने सम्बन्धी सूचना !
 198. नगर करार शिक्षक छनोट परीक्षा सम्बन्धी सूचना !
 199. विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना !
 200. सूचना टाँस गरिदिने सम्बन्धमा !
 201. नगर करार शिक्षक छनोट परीक्षा सम्बन्धी सूचना !
 202. प्रधानाध्यापक बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना !
 203. नक्सा पास सम्बन्धी सूचना !
 204. व्यवसाय दर्ता/नवीकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना !
 205. मौजुदा सूचीमा दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना !
 206. सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना !
 207. उद्योग,व्यापार,व्यवसाय र फर्म दर्ता जानकारीको सूचना !
 208. नगर करार शिक्षक पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको सूचना !
 209. कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना !
 210. २० औं कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।
 211. नगर शिक्षक कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।
 212. विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रअ बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।
 213. निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ।
 214. उद्योग बोर्डका लागि कर्मचारी छनोटको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना !
 215. शहीद स्मृति र घाइते अपाङ्गता भत्ताका लागि विवरण यकिन गरी यथाशीघ्र पठाउने सम्बन्धमा ।
 216. सार्वजनिक सेवा प्रवाह नियमित हुने सूचना !
 217. दरखास्त आह्वान गरिएको सूचना !
 218. भुत्तानी बन्द हुने सम्बन्धी सूचना !
 219. नगरसभा आह्वान गरिएको सूचना र कार्यसूची ।
 220. नीति समीक्षा तथा सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।
 221. अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !
 222. नदी तथा खानीजन्य स्रोत उत्खनन्, सङ्कलन तथा बिक्री विितरण बन्द हुने अत्यन्त जरुरी सूचना !
 223. विद्युतीय दुर्घटना हुन सक्ने अवस्था देखिएमा सम्पर्क गर्ने सम्बन्धी सूचना !
 224. बेवारिसे अवस्थामा फेला परेका गोलिया काठहरुको हकदाबी गर्न आउने सम्बन्धी सूचना !
 225. अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !
 226. नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव पेस गर्ने सूचना !
 227. उपस्थित भई दिनुहुन ।
 228. योजना तथा कार्यक्रम पेस गर्ने सम्बन्धमा ।
 229. अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !
 230. भुक्तानी सम्बन्धमा !
 231. गणतन्त्र दिवस मनाउने सम्बन्धी सूचना !
 232. १७ औं कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।
 233. गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरुले योजना तथा कार्यक्रम पेस गर्ने सूचना !
 234. मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आयोजना छनोट गरी पठाउने सम्बन्धमा !
 235. सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमसम्बन्धी सूचना !
 236. १६ औं नगर कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !
 237. कान उपचार शिविर सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना !
 238. खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता योजनाको तथ्थाङ्क प्रमाणिकरण तथा प्राथमिकरण गोष्ठीमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !
 239. वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्ने सम्बन्धी सूचना !
 240. क्याटलग सपिङ विधिबाट (HD Truck) खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना !
 241. गर्भवतीहरुको लागी निःशुल्क ग्रामिण भिडियो एक्सरे (RUSG) सेवा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना !
 242. अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !
 243. बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !
 244. जिल्ला स्तर उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रममा सहभागी हुन आवेदन आव्हानको सूचना !
 245. प्रस्ताव छनोट र सम्झौता सम्बन्धी सूचना !
 246. आधारभूत तह (कक्षा ८) ग्रेडवृद्धी परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।
 247. अन्तरक्रिया कार्यक्रमको मिति परिवर्तन गरिएको सम्बन्धी सूचना !
 248. शैक्षिक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना !
 249. संस्था / समूह छनोट सम्वन्धी सूचना प्रकाशन !
 250. शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना !
 251. शैक्षिक सत्र २०८० को विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम सम्बन्धमा ।
 252. कोभिड-१९ विरुद्धको फाइजर खोप सञ्चालन हुने सम्बन्धमा ।
 253. आधारभूत तह (कक्षा ८) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा !
 254. व्यत्तिगत घटना दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना !
 255. व्यत्तिगत घटना दर्ता सप्ताह मनाउने सम्बन्धमा !
 256. विषय विशेषज्ञ सूचीकृत हुन आवेदन पेस गर्ने सूचना !
 257. पोषण सम्बन्धी आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना ।
 258. सभाहल निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रारम्भिक कारबाही चलाइएको सूचना !
 259. फुटबल रंगशालाको जग्गा प्राप्तिका लागि प्रारम्भिक कारबाही चलाइएको सूचना !
 260. राजपत्रमा प्रकाशित शहीदहरूको विवरणमा त्रुटि भएको भए सच्याउने र प्रकाशनमा छुट भएको भए आवश्यक कागजातसहित विवरण पेस गर्ने सम्बन्धमा ।
 261. पूर्णखोप गोष्ठीमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।
 262. ६६ औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवसमा आमन्त्रण गरिएको सम्बन्धमा ।
 263. बिमा सचेतना तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागि हुने सम्बन्धी सूचना !
 264. सहकारी दिवस मनाउने सम्बन्धमा !
 265. निःशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन सम्बन्धमा !
 266. प्रशिक्षक सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना !
 267. वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।
 268. १५ औं नगर कार्यपालिकाको बैठक बस्ने सम्बन्धमा ।
 269. जनजाति लक्षित आयआर्जन कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको सूचना !
 270. विश्व क्षयरोग दिवस मनाउने सम्बन्धमा !
 271. नियमित मासिक बैठक बस्ने सम्बन्धमा !
 272. मोतिबिन्दु छनोट आँखा शिविर सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना !
 273. कार्यशाला गोष्ठीमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।
 274. पालिका स्तरिय बाल सञ्जाल समिति गठनमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा।
 275. बाल संरक्षण र लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध चेतना अभिवृद्धि तथा क्षमता विकास सम्बन्धी एकदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन हुने सम्बन्धमा ।
 276. इजाजत विना सञ्चालन भएका साहसिक पर्यटन सम्बन्धी सूचना !
 277. सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सम्झौता सम्बन्धमा !
 278. पशुहरुमा लाग्ने लम्पिस्किन रोग सम्बन्धी सूचना !
 279. १४ औं नगर कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।
 280. मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम, २०७९ सम्बन्धमा ।
 281. अव्यवस्थित पोल र तारहरू १५ दिनभित्र व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना !
 282. शहीद परिवार सम्मान कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।
 283. माघ महिनाको आयव्यय सार्वजनिक गरिएको सूचना !
 284. अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !
 285. छनोट भएका लाभग्राहीको दावी विरोधको सूचना प्रकाशन गर्ने सम्बन्धमा !
 286. एकीकृत घुम्ती शिविर सञ्चालन सम्बन्धमा !
 287. आधारभूत तह परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा !
 288. छैठौं मेयर कप तथा राष्ट्रपति रनिङ शिल्डको आतिथ्यताको लागि आमन्त्रण गरिएको सम्बन्धमा !
 289. सरकारी (ऐलानी) जग्गा खाली गर्ने बारे सूचना !
 290. योजनामा प्रयोग भएका सामग्रीहरू व्यवस्थापन सम्बन्धमा ।
 291. ढुङ्गा गिट्टी बालुवा प्रयोग गरे वापतको रसिद अनिवार्य संलग्न गर्ने सम्बन्धमा ।
 292. शारीरिक अपाङ्गता परीक्षण शिविर सञ्चालन हुने सूचना !
 293. प्रजातन्त्र दिवस मनाउने सम्बन्धमा ।
 294. चौरजहारी नगरपालिकामा कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरुको लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रम हुने सम्बन्धी सूचना !
 295. रोजगार कार्यक्रममा आवद्ध हुन बेरोजगार सूचीकृतको आवेदन पेस गर्ने सूचना !
 296. पोषण सम्बन्धी आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको सूचना !
 297. अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !
 298. छैठौं मेयर कप तथा राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन हुने सूचना !
 299. सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना !
 300. नेपाल विद्युत प्राधिकरण रुकुम पश्चिम वितरण केन्द्रको अत्यन्त जरुरी सूचना !
 301. दलित लक्षित आयआर्जन कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना !
 302. १३ औं नगर कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !
 303. मानसिक समस्या भएका बिरामीहरुको निःशुल्क उपचार हुने सम्बन्धी सूचना !
 304. DHIS-2/ LMIS तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।
 305. बिक्रि स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन बन्द गराउने सम्बन्धमा !
 306. मानसिक स्वास्थ्य समस्या र मनोसामाजिक परामर्श सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !
 307. महिला लक्षित सिप विकास तथा आयआर्जन कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना !
 308. अपाङ्ग लक्षित आयआर्जन सिप क्षमता विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना !
 309. BID-Document मा Single Cap Pickup को सूचना सच्याईएको सम्बन्धमा !
 310. BID-Document मा सूचना सच्याईएको सम्बन्धमा !
 311. कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रममा सहभागी हुन आवेदन आव्हानको सूचना !
 312. १२ औैं नगर कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !
 313. मिति २०७९-१०-०७ गते हुने १६ औं नगर सभाको कार्यसूची र समयतालिका !
 314. कार्ययोजना स्वीकृत र आय रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धमा !
 315. करकट्टी सम्बन्धी कर कार्यालयको सूचना !
 316. स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्व:मूल्याङ्कन (LISA) को अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना !
 317. नगरसभाको बैठक सम्बन्धी सूचना !
 318. सडक क्षति गर्ने तथा दुर्घटनाको जोखिम हुने कार्य नगर्न / नगराउन सचेत गराइएको सूचना !
 319. परीक्षाको अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धमा !
 320. सचेत गराइएको सम्बन्धी सूचना !
 321. ११ औं नगर कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।
 322. उद्यमीहरुको लागि उपयुत्त प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धी सूचना !
 323. लेखा परीक्षक छनोट गरिएको सूचना !
 324. निबन्ध लेखन प्रतियोगिता सम्बन्धमा !
 325. कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !
 326. सूचना अधिकारी तोकी सोको जानकारी पठाउने सम्बन्धमा ।
 327. अपाङ्गता व्यवस्थापन एवं मूलप्रवाहीकरण सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !
 328. भूमिहीन दलित, भूमिहीन सकुुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन दिने सूचना !
 329. किसान सूचीकरण सहजकर्ताको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना !
 330. पूर्ण खोपको अभिमुखीकरणमा सहभागी हुने सम्बन्धमा !
 331. बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !
 332. विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा !
 333. मोतिविन्दु छनौट आँखा शिविरमा आँखा जाँच गराउने सम्बन्धी सूचना !
 334. जन्मदै ओठ तथा तालु फाटेकाहरुका लागि निःशुल्क प्लाष्टिक सर्जरीका लागि छनोट हुने सम्बन्धी जरुरी सूचना !
 335. आवेदन पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना !
 336. २ दिने अभिमुखीकरण तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा !
 337. अभिमुखिकरण तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा !
 338. किसान सूचीकरण सहजकर्ता पदपूर्तिका लागि छोटो सूची प्रकाशन गरिएको सूचना !
 339. मनोसामाजिक परामर्शकर्ताको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना !
 340. १० औं नगर कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !
 341. नगर करार पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको सूचना !
 342. अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना !
 343. प्रधानाध्यापक, महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।
 344. द्वन्द्व पीडित परिवारका सदस्यहरू अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।
 345. विद्यालयहरूले निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ।
 346. छोटो सूची प्रकाशन गरिएको सूचना !
 347. सचेतनामूलक लोकगीत प्रतियोगिता हुने सम्बन्धी सूचना !
 348. प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना !
 349. प्रधानध्यापक तालिम हुने सम्बन्धी सूचना !
 350. प्रगति समीक्षा तथा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना !
 351. प्रस्ताव छनौटको सूचना !
 352. एम्बुलेन्स तथा नगर बस सेवाको भाडा दर हेरफेर सम्बन्धी सूचना !
 353. एम्बुलेन्स तथा नगर बस सेवामा निःशुल्क / छुट सम्बन्धी सूचना !
 354. धूम्रपान तथा सुर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरण निषेधको सूचना !
 355. नियमित मासिक बैठक हुने सम्बन्धमा !
 356. अव्यवस्थित केवल तथा उपकरणहरु व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी सूचना !
 357. ९ औं नगर कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !
 358. मदिरा जन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाएको सम्बन्धी सूचना !
 359. नेपाल विधुत प्राधिकरण रुकुम पश्चिमको वितरण केन्द्रको अत्यन्त जरुरी सूचना !
 360. आवेदन पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९-०७-२१) !
 361. प्याजको बिउ उत्पादन कार्यक्रम प्रस्ताव आव्हानको सूचना !
 362. लेखापरीक्षणको आशयपत्र पेश गर्ने सूचना !
 363. उपभोत्ता समिति गठन तथा योजना सम्झौता सम्बन्धमा !
 364. चौरजहारी-मुसिकोट नगर बस सेवा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना !
 365. पकेट विकास कार्यक्रम प्रस्ताव आव्हानको सूचना !
 366. पकेट कार्यक्रमको निरन्तरताको लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना !
 367. हार्दिक समवेदना !
 368. नदीजन्य पदार्थको बिक्रीका लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७९/०६/२७ गते) !)
 369. शिक्षक छनोटको लागि लिखित परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना !
 370. पोषण सम्बन्धी आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना ! (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति : २०७९/०६/२५)
 371. २ दिने अभिमुखीकरण तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा !
 372. ८ औं नगर कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !
 373. राष्ट्रिय भिटामिन ए अभियान कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना !
 374. सूचना प्रकाशन सम्बन्धी जानकारी !
 375. मिति २०७९/०६ /११ गते बसेको कर्मचारीहरुको नियमित बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु !
 376. गहुँको बिउँ माग गर्ने सम्बन्धी सूचना !
 377. निःशुल्क आँखा अप्रेशन शिविर बस्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना !
 378. उपभोत्ता हित संरक्षण सम्बन्धी जानकारी !
 379. पशु चिकित्सक पदपूर्तिका लागि दोस्रो पटक दरखास्त आह्वान गरिएको सूचना !
 380. अस्थायी मतदाता नामावलीको लागि विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा !
 381. प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निरवाचन,२०७९ को लागि कर्मचारी को विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा !
 382. स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुको नाम नामेसी विवरण प्रकाशन गरेको सूचना !
 383. नियमित मासिक बैठक बस्ने सम्बन्धमा !
 384. पोषण सम्बन्धी आयमुलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएको सुचना !
 385. Wash को अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !
 386. आर्थिक वर्ष-२०७९।०८०- को नवीकरण गर्न बाँकी लाभग्राहीहरुको विवरण !
 387. स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको योगदान रकमका लागि आवेदन दिने सूचना !
 388. कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !
 389. अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !
 390. स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ का उम्मेदवारहरूले निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गरी जानकारी पठाउने सम्बन्धमा ।
 391. ५६ औं अन्तराष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाउने सम्बन्धमा ।
 392. कार्यपालिकाको सातौं बैठक बस्ने सम्बन्धमा ।
 393. परिक्षा समय तालिका सम्बन्धमा !
 394. विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा !
 395. निजामती सेवा दिवस मनाउने सम्बन्धमा !
 396. छलफल कार्यक्रममा उपस्थित गराइदिने सम्बन्धमा !
 397. सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना !
 398. सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना !
 399. स्वास्थ्य सेवा थप प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी सूचना !
 400. विद्यालयहरूले सामाजिक परीक्षण गराउने सम्बन्धमा ।
 401. भवन संरचना निर्माणका लागि नक्सा पास गर्ने सम्बन्धमा ।
 402. कार्यक्रममा सहभागी हुन सुचिकृत हुने बारे सूचना
 403. सम्पर्क केन्द्र (Call Center) स्थापना गरिएको सम्बन्धी सूचना
 404. नगर करार शिक्षक पदपूर्तिका लागि आह्वान गरिएको सूचना(दोस्रो पटक प्रकाशन गरिएको) ))
 405. नगर करार शिक्षक छनोट परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना !!
 406. सडक छेउछाउका सामग्री हटाउने सम्बन्धी सुचना !
 407. कृषि सिंचाई कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धमा
 408. रोजगार सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना !
 409. शिक्षक छनोटका लागि लिखित परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना !
 410. रोजगार सहायक पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सूचना !
 411. प्रस्ताव आव्हानको सूचना
 412. सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को प्रतिलिपि पेस गर्ने सम्बन्धमा ।
 413. प्रधानाध्यापक बैठक बस्ने सूचना !
 414. गणित विज्ञान विषय शिक्षक आवश्यकता सूचना !
 415. करार कर्मचारी पदपूर्तिको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना !
 416. लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना !
 417. कार्यालय सहयोगी र सहचालक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना !
 418. औषधी उपचार खर्च सम्बन्धी जानकारी ।
 419. जानकारी सम्बन्धमा ।
 420. रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्वन्धी सूचना
 421. रोजगार सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
 422. रास्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना
 423. दरखास्त स्वीकृत नामावली र परिक्षा मिति तोकिएको सूचना
 424. प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
 425. आवेदन छ्नौट गरिएको सूचना
 426. रेडियो ग्राफर पदको पदपूर्ति स्थगन गरिएको सम्वन्धी सूचना
 427. वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्वन्धमा
 428. सूचना सच्चाइएको सम्वन्धमा
 429. शिक्षक आवश्यकता सम्वन्धी सूचना
 430. पुराना जस्ता पाता प्लाइउड लिलाम विक्रि सम्वन्धी सूचना
 431. कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी सुचना
 432. व्यवसाय दर्ता / नविकरण गर्ने सम्वन्धी सूचना
 433. आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि करार कर्मचारीहरुले सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धी सूचना
 434. बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा
 435. मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गरिरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षाघातका विरामीहरूले औषधी उपचार खर्च बापतको रकम प्राप्त गर्न निवेदन पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना !
 436. सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने सम्वन्धमा ।
 437. साामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिहरुले परिचयपत्र नवीकरण गर्ने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
 438. आचारसंहिताको पालना गर्ने सम्वन्धमा
 439. रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्वन्धी सूचना
 440. प्रधानाध्यापक बैठक बस्ने सम्वन्धमा
 441. रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्वन्धी सूचना
 442. बैठकमा उपस्थित हुने सम्वन्धमा
 443. कोभिडबाट प्रभावित अति विपन्न परिवार लक्षित नगद हस्तान्तरण प्राप्त गर्ने लाभग्राहिको विवरण दाबि विरोधको सूचना
 444. नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिट्टी तथा वालुवा उत्खनन संकलन बिक्री तथा ओसारपसार बन्द हुने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
 445. राजश्व जम्मा गर्ने सूचना
 446. तालिममा सहभागि हुने सम्वन्धमा
 447. कार्यक्रममा सहभागि हुने सम्वन्धमा
 448. कार्यपालिका बैठकमा उपस्तिथि सम्वन्धमा
 449. अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धि सूचना
 450. सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने सम्वन्धमा
 451. जानकारी सम्वन्धमा
 452. वैठकमा उपस्थीत हुने सम्वन्धमा
 453. प्रधानाध्यापक बैठक बस्‍ने सूचना
 454. कर्मचारी आबश्यकता सम्वन्धी सुचना
 455. कार्यपालिको बैठक सम्वन्धमा
 456. जानकारी सम्वन्धमा
 457. कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्वन्धमा
 458. निति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव पठाउने सूचना
 459. गणतन्त्र दिवस मनाउने सम्वन्धमा
 460. नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
 461. मनोनयन पत्र दर्ता भएका उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
 462. राजिनामा स्वीकृत गरिएको सम्वन्धमा
 463. सूचना
 464. व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह सम्वन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना
 465. कार्यपालिका सदस्य सबै बैठकमा उपस्थित हुने सम्वन्धमा
 466. रास्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सम्वन्धमा
 467. SEE TEST परिक्षा सम्वन्धमा
 468. अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउने सम्वन्धमा
 469. माध्यामिक तह (९-१०) स्तरीय हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना
 470. निर्णय कार्यान्वयन गर्ने / गराउने सम्वन्धमा
 471. फाराम भर्ने सहयोगि तोकि पठाईदिने सम्वन्धमा
 472. उपस्थित हुने सम्वन्धमा (कार्यपालिका सदस्य सबै)
 473. विवरण पठाउने सम्वन्धमा (वडा कार्यालय सबै)
 474. विविध अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन सम्वन्धी सूचना
 475. उपस्थित भईदिने सम्वन्धमा
 476. मिति २०७८ फागुन ०३ गते बसेको प्रधानाध्यापकहरुको बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु ।
 477. १४ औं नगरसभाको कार्य सुचि तथा समय तालिका
 478. सम्झौता गर्न आउनुहुन
 479. विवरण पठाउने सम्बन्धमा
 480. घरबहाल कर दाखिला गर्ने सम्वन्धी सूचना
 481. सम्झौता गर्न आउनुहुन
 482. सेवा प्रदायक संस्थाले आवेदन दिने सम्वन्धी सूचना
 483. प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्वन्धमा
 484. अटो रिक्सा, घ वर्गको निमार्ण व्यवसाय, सहकारी संस्था फर्म तथा व्यापार व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण गर्ने सम्वन्धी सूचना
 485. कोभिड-१९ महामारी संक्रमणलाई थप फैलन नदिन सुचित गराईएको सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
 486. विवरण पठाउने सम्वन्धमा
 487. स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कन (LISA) २०७७/०७८ को नतिजा
 488. प्रधानाध्यापक बैठक सम्वन्धमा
 489. पोषण सुधारको लागि विपन्न महिला सहकारी तथा समुहलाई आयआर्जनको लागि अनुदान दिने सम्बन्धी सूचना
 490. लोक दोहोरी प्रतियोगिता सम्वन्धमा
 491. सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धमा
 492. घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्तिको लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना
 493. कार्यशाला सञ्चालन सम्बन्धमा
 494. विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघ गठन सम्बन्धी सूचना
 495. चित्रकला प्रतियोगिता सम्वन्धमा
 496. ५ बर्षमुनिका दलित बालबालिकाहरुलाई नगद हस्तान्त्रण सम्बन्धमा
 497. प्रधानाध्यापक बैठक सम्बन्धी सूचना
 498. कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई नगर हस्तान्तरण सम्बन्धि सूचना म्याद सम्बन्धमा
 499. निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तथा गराउने सम्बन्धमा
 500. पोषण सुधारका लागि विपन्न महिला सहकारी तथा समूहका लागि आयआर्जनका लागि अनुदान सम्वन्धी सूचना
 501. तालिम सञ्चालन सम्वन्धमा
 502. सहयोग तथा सहजिकरण गरिदिनु हुन
 503. नियुक्ति बुझिलिन आउने सम्बन्धी सूचना
 504. बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा
 505. कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण सम्बन्धी सूचना
 506. तालिम स्थगित गरिएको सम्बन्धमा
 507. जिन्सि दाखिला तथा हाजिरी प्रतिलिपी पठाउने सम्बन्धी सूचना
 508. विवरण सङ्कलन सम्वन्धमा
 509. तालिममा सहभागि हुने सम्बन्धी सूचना
 510. अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सम्वन्धी सूचना
 511. दशै तिहार विदा सम्बन्धी सूचना
 512. कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना
 513. मेला महोत्सव संचालन सम्वन्धमा
 514. वडा दशैको साईत सम्वन्धमा
 515. निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तथा गराउने सम्वन्धमा
 516. कार्यपालिकाको बैठक बस्ने सम्बन्धमा
 517. सामाजिक सुरक्षा भत्ता त्रैमासिक वितरण सम्बन्धमा ।
 518. प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
 519. कृषक पेन्सन कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धी १५ दिने सूचना
 520. सहकारी, समूह तथा संकलन केन्द्रले अनुमति लिने सम्बन्धी सूचना
 521. साना व्यवसायीक कृषि उत्पादन केन्द्र (कृषि/ बाख्रा) पकेट विकास कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।
 522. आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
 523. नियमित स्टाफ मिटिङमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा
 524. गहुँको मुल विउ र उन्‍नत विउ ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण सम्बन्धी सूचना
 525. लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
 526. आलुको विउ माग गर्ने सम्बन्धी सूचना
 527. लेखापरीक्षणको आशयपत्र पेश गर्ने सूचना ।
 528. परिक्षा सम्वन्धी सूचना
 529. जानकारी सम्वन्धमा
 530. बार्षिक समिक्षा सम्वन्धमा
 531. जानकारी सम्वन्धमा
 532. बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा
 533. शैक्षिक शत्र २०७८ को वैदेशिक रोजगार छात्रावृत्ति सम्बन्धमा
 534. विज्ञापन सम्बन्धी सूचना
 535. विवरण उपलब्ध गराउने सम्वन्धमा
 536. अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएकाे सूचना ।
 537. तालिम कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
 538. सुपथ मूल्यका पसलबाट बिक्री हुने मसिनो चामलको मूल्य निर्धारण गरिएको सम्बन्धी सूचना
 539. जानकारी गराईएको सम्बन्धमा
 540. तालिममा सहभागि हुने सम्बन्धमा
 541. मदिरा तथा सुर्तिजन्य पदार्थ उत्पादन, विक्री वितरण तथा सेवनमा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा
 542. तालिममा सहभागि हुने सम्बन्धमा
 543. नि‌:शुल्क एम्बुलेन्स तथा नगर बस सेवा सम्बन्धी जरुरी सूचना
 544. आन्तरिक राजश्व संकलनमा कडाई गर्ने सम्बन्धमा
 545. सामाजिक परिचालक पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना
 546. करार सम्झौता थप गरिएको सम्बन्धमा
 547. खुल्ला प्रतियोगितात्मक परिक्षाको बिज्ञापन सम्वन्धी सूचना
 548. आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को स्वीकृत कार्ययोजना, २०७८
 549. अटो रिक्सा, 'घ' वर्गको निर्माण व्यवसाय, सहकारी संस्था, फर्म तथा व्यापार/व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
 550. अवैध पेट्रोलियम पदार्थको संचय र विक्रि वितरणको कार्य बन्द गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
 551. बैठकमा उपस्थित हुने सम्वन्धमा
 552. सामग्री बुझिलिन आउने सम्बन्धी जरुरी सूचना
 553. कार्य सम्पादन करार सम्झौता अनुसारको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा
 554. सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण सम्बन्धमा
 555. जानकारी पठाउने सम्वन्धमा
 556. मौजुदा सूचीमा दर्ता गराउने बारेमा सूचना
 557. नियमित मासिक बैठक तथा वार्षिक समीक्षा सम्बन्धमा
 558. आ.ब. २०७७/०७८ को सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा
 559. राहात सामग्री वितरण कार्य कार्यान्वय गर्ने तथा गराउने सम्बन्धमा
 560. ठेक्का स्वीकृती गर्ने आशयको सूचना
 561. बाल पोषण रकम निकासा माग गर्ने सम्बन्धमा
 562. आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना
 563. विनियोजन ऐन, २०७८
 564. आन्तरिक ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनको विधेयक
 565. आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को बजेट वक्तव्य २०७८।०३।१०
 566. आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को नीति तथा कार्यक्रम, 2078 (अन्तिम)
 567. सम्बन्धित लाभग्राहीहरुलाई जानकारी गराईदिने बारे ।
 568. आधारभुत तह उतीर्ण परीक्षा(कक्षा-८) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा
 569. सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना शिविर सञ्चालन हुने सम्बन्धमा
 570. सम्पर्कमा आउनु हुन
 571. कर्मचारी, प्र.अ. तथा स्वास्थ्य संस्था प्रमुखहरुको बैठक सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
 572. शिक्षक परिचय-पत्र सम्बन्धमा
 573. नियमित कार्यालयमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा (कर्मचारीहरु सबै)
 574. निर्णय कार्यान्वयन गर्ने/गराउने सम्बन्धमा
 575. निर्णय कार्यान्वयन गर्ने/गराउने सम्बन्धमा
 576. निर्णायानुसार कार्यान्वयन गर्ने/ गराउने सम्बन्धमा
 577. निर्णय कार्यान्वयन गर्ने/गराउने सम्बन्धमा
 578. नगर सभाको बैठक आव्हान सम्बन्धी सूचना
 579. सुधारिएको चुलो प्रयोग गर्न इच्छुक लाभग्राही छनौट गरी पठाईएको सम्बन्धमा
 580. बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा । कार्यपालिका सदस्यहरु (सबै)
 581. प्लाष्टिकको झोला प्रतिबन्ध लगाइएको सम्वन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना
 582. वार्षिक प्रतिबेदन पठाउने सम्बन्धमा
 583. भुक्तानी सम्बन्धमा
 584. तेस्राे चौमासिक माग गर्ने सम्बन्धमा
 585. विद्यार्थी मूल्याङ्कन, शैक्षिक शत्र एवम् सिकाइ निरन्तरता सम्बन्धी सूचना
 586. हस्तलिखित पत्रव्यवहार नगर्ने तथा नगराउने सम्बन्धमा
 587. निषेधाज्ञा अवधीभर कर्मचारीकाै आलोपालो प्रणाली सम्बन्धमा
 588. राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन - २०७८
 589. सेवा प्रवेश तालिम सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना !
 590. अनुदान सम्झाैता सम्बन्धमा
 591. सुरक्षित नागरिक आवास निर्माणको लागि सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा
 592. बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा (समितिहरु सबै)
 593. फलफुल तथा मसला बालीको विरुवा ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरीने सम्बन्धी सूचना
 594. उच्च सतर्कता अपनाउने सम्बन्धमा
 595. गणतन्‍त्र दिवस मनाउने व्यवस्था गर्नु/गराउनु हुने सम्बन्धमा
 596. प्रधानमन्‍त्री राेजगार तथा मुख्यमन्‍त्री राेजगार कार्यक्रम सम्बन्धमा
 597. मापडण्ड कार्यान्वय गर्ने तथा गराउने सम्बन्धमा
 598. बेरुजु रकम दाखिला सम्बन्धमा
 599. सुपथ मूल्यका पसलहरुबाट बिक्रि वितरण हुने खाद्य सामग्रीको मूल्य सूची प्रकाशन गरिएकाे सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
 600. जानकारी सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै)
 601. काेभिड-१९राेकथाम सुक्ष्म याेजना कार्यान्वयन गर्ने तथा गराउने सम्बन्धमा
 602. बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा
 603. निषेधाज्ञा अवधीभर मदिराजन्य पदार्थको उत्पादन, बिक्रीवितरण र सेवनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाईएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
 604. कार्यान्वयन गर्ने तथा गराउने सम्बन्धमा
 605. नतिजा पठाउने सम्बन्धी सूचना
 606. खाता सञ्चालन तथा भुक्तानी सम्बन्धमा
 607. सेवा प्रवेश तालिमको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
 608. आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरुको निगरानी बढाउने सम्बन्धमा
 609. समयमै कार्य सम्पन्‍न गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
 610. रोग पहिचान तथा निदान सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
 611. जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी सूचना
 612. कोभिड-१९ विरुद्धको पहिलो खोपको लागि दर्ता फारम भर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना