FAQs Complain Problems

Publications

Post date Document
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक प्रगति विवरण 10/21/2021 - 11:22 PDF icon वार्षिक प्रगति विवरण.pdf
जानकारी मूलक पुस्तिका चौथो संस्करण 10/01/2021 - 11:29 PDF icon चौरजहारी नगरपालिका असार २०७८.pdf
जानकारीमूलक पुस्तिका (दोस्रो संस्करण) 08/02/2021 - 15:14 PDF icon जानकारी मूलक पुस्तिका दोस्रो संस्करण.pdf
जानकारीमूलक पुस्तिका (पहिलो संस्करण) 08/02/2021 - 15:08 PDF icon जानकारी मूलक पुस्तक पहिलो संस्करण.pdf
चौरजहारी नगरपालिकाबाट हालसम्म पारित भएका नियमावली, मापदण्ड, निर्देशिका, ‌ऐन र कार्यविधिहरुको संग्रह 06/19/2021 - 14:13 PDF icon निर्देशिका.pdf, PDF icon नियमावली.pdf, PDF icon ऐन.pdf, PDF icon कार्यविधि.pdf, PDF icon मापदण्ड.pdf
जानकारी मूलक पुस्तिका तेस्राे संस्करण 05/31/2021 - 15:14 PDF icon जानकारीमूलक पुस्तिका तेस्रो संस्करण.pdf

Pages