FAQs Complain Problems

समाचार

Publications

Post date Document
स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण निर्देशिका 2079 12/19/2022 - 14:50 PDF icon स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण निर्देशिका 2079.pdf
गरिव, विपन्न दलित, अल्पसङ्ख्यक, शहीद र जनयुद्धका घाइते परिवार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यविधि, २०७९ 12/19/2022 - 14:48 PDF icon गरिव, विपन्न दलित, शहीदका घाइते परिवार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यविधि, २०७९.pdf
कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधी २०७९ 12/19/2022 - 14:37 PDF icon कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधी २०७९.pdf
चौरजहारी नगरपालिकाको प्रथम आवधिक विकास योजना (आ.व. १०७९/२०८०-२०८३/२०८४) 11/29/2022 - 16:10 PDF icon ACFrOgBUtmOafPcTj5IKfCQZIkEde-QtSSRdqw5OsVZ22cZ6WTmJzst3aga0lAFM20PLvuAACjsB1_FiawWldIdzYMhmC6SpInM3X4jQ8WVX3S4k1_B-LWEAWcAUZJeWurmrnQ0OjF2dNVeXTAXZ.pdf
राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन २०७९/०८० 07/14/2022 - 14:43 PDF icon राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन.pdf
सम्पति विवरण फाराम 06/17/2022 - 14:33 PDF icon सम्पत्ति विवरण फाराम.pdf

Pages