FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Post date Document
ज्येष्ठ नागरिक परिचय-पत्र वितरण निर्देशिका-२०७५ 04/19/2021 - 15:09 PDF icon ज्येष्ठ नागरिक परिचय-पत्र वितरण निर्देशिका-२०७५.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ 04/19/2021 - 15:06 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५.pdf
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ 04/19/2021 - 15:06 PDF icon अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि बनेको ऐन 2075.pdf
गैरसरकारी संस्था समन्वय सम्बन्धी ऐन-२०७५ 04/19/2021 - 15:04 PDF icon गैरसरकारी संस्था समन्वय सम्बन्धी ऐन-२०७५.pdf
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७५ 04/19/2021 - 15:03 PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७५.pdf
आर्थिक ऐन - २०७५ 04/19/2021 - 15:02 PDF icon बिनियोजन ऐन 2075.pdf

Pages