FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Post date Document
कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ 10/10/2021 - 13:12 PDF icon कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८.pdf
कृषक पेन्सन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ 10/10/2021 - 13:10 PDF icon कृषक पेन्सन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८.pdf
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यविधि, २०७८ 10/10/2021 - 13:09 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यविधि, २०७८.pdf
चौरजहारी नगरपालिका मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७८ 10/10/2021 - 13:08 PDF icon चौरजहारी नगरपालिका मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७८.pdf
कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ 10/10/2021 - 13:06 PDF icon कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८.pdf
चौरजहारी नगरपालिका अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका (प्रथम संशोधन), २०७८ 10/10/2021 - 13:05 PDF icon चौरजहारी नगरपालिका अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका प्रथम संशोधन, २०७८.pdf

Pages