FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Post date Document
कृषक सहकार्य समूहमा सहुलियतपुर्ण ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७७ 04/22/2021 - 15:42 PDF icon कृषक सहकार्य समूहमा सहुलियतपुर्ण ब्याज अनुदान निर्देशिका, २०७७.pdf
सार्वजनिक विदा-२०७७ 04/22/2021 - 14:39 PDF icon सार्वजनिक विदा-२०७७.pdf
सङ्गठन संरचना तथा दरवन्दी विवरण, २०७७ 04/22/2021 - 14:38 PDF icon सङ्गठन संरचना तथा दरवन्दी विवरण, २०७७.pdf
सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन २०७७ 04/22/2021 - 14:37 PDF icon सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन २०७७.pdf
लागू औषध निषेध, मदिरा तथा सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ 04/22/2021 - 14:36 PDF icon लागू औषध निषेध, मदिरा तथा सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७.pdf
आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ 04/22/2021 - 14:35 PDF icon आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf

Pages