FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Post date Document
प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन तथा राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ 04/22/2021 - 14:33 PDF icon प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन तथा राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६.pdf
क्यान्टिन संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ 04/22/2021 - 14:06 PDF icon क्यान्टिन संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
ज्येष्ठ नागरिक परिचय-पत्र वितरण निर्देशिका-२०७५ 04/19/2021 - 15:09 PDF icon ज्येष्ठ नागरिक परिचय-पत्र वितरण निर्देशिका-२०७५.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ 04/19/2021 - 15:06 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५.pdf
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ 04/19/2021 - 15:06 PDF icon अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि बनेको ऐन 2075.pdf
गैरसरकारी संस्था समन्वय सम्बन्धी ऐन-२०७५ 04/19/2021 - 15:04 PDF icon गैरसरकारी संस्था समन्वय सम्बन्धी ऐन-२०७५.pdf

Pages