FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Post date Document
नदी तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफाई सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ 04/22/2021 - 15:47 PDF icon नदी तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफाई सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
नगरपालिका तथा वडा कार्यालयबात बिभिन्न सिफारिस दिदा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि, २०७७ 04/22/2021 - 15:46 PDF icon नगरपालिका तथा वडा कार्यालयबात बिभिन्न सिफारिस दिदा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि, २०७७.pdf
नगर विकास कार्यविधि, २०७७ 04/22/2021 - 15:46 PDF icon नगर विकास कार्यविधि, २०७७.pdf
टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७७ 04/22/2021 - 15:45 PDF icon टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७७.pdf
छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ 04/22/2021 - 15:45 PDF icon छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
चौरजहारी नगरपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७७ 04/22/2021 - 15:44 PDF icon चौरजहारी नगरपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७७.pdf

Pages