FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
सुरक्षित आवासगृह (सेफ हाउस) संचालन कार्यविधि, २०७८ 12/07/2021 - 12:43 PDF icon सुरक्षित आवासगृह (सेफ हाउस) संचालन कार्यविधि, २०७८.pdf
शववाहन निर्देशिका, २०७८ 11/25/2021 - 13:34 PDF icon शववाहन निर्देशिका, २०७८.pdf
जनयुद्ध र जनआन्दोलनका शहिद, घाइते परिवारलाई निर्वाह भत्ता उपलब्ध बनाउने सम्बन्धी कार्यविधी, २०७८ 11/25/2021 - 13:33 PDF icon जनयुद्ध र जनआन्दोलनका शहिद, घाइते परिवारलाई निर्वाह भत्ता कार्यविधी, २०७८.pdf
कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ 10/10/2021 - 13:12 PDF icon कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८.pdf
कृषक पेन्सन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ 10/10/2021 - 13:10 PDF icon कृषक पेन्सन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८.pdf
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यविधि, २०७८ 10/10/2021 - 13:09 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यविधि, २०७८.pdf

Pages