FAQs Complain Problems

१३ नं. वडा कार्यालय

 

 

     क्र.स   

    साविकका नंपा । गा.वि.स.    

साविकका वडा

हालका वडा

नुवाकाेट .    

   5,6 ,7 ,8

१3

 

Nepali
Population: 
महिला =१६५०, पुरुष =१८२६जम्मा संख्या =३४७६
Ward Contact Number: 
९८६८२६७०९४

वडा जनप्रतिनिधी

टंक प्रशाद वली
वडा अध्यक्ष
9868267094
भद्रा कुमारी खड्का
वडा महिला सदस्य
9809701209
उर्मीला सुनार
वडा दलित महिला सदस्य
9869650654
भद्रे नेपाली
वडा सदस्य
9869650654
बुद्धीराम रोकाय
वडा सदस्य
9810941311

वडा कर्मचारी

Address:
Email:
Email:
ward13@chaurjaharimun.gov.np
Phone:
९८१४५९४८८४
Address:
Email:
Email:
Phone: