FAQs Complain Problems

नगर परिषदका निर्णयहरु

मिति २०८० असार ८ र ९ गते सम्पन्न १७ औं नगर सभाका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

मिति २०७९ माघ ७ गते सम्पन्न १६ औं नगर सभाका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

मिति २०७९ असार ९ देखि ११ गते सम्पन्न १५ औं नगर सभाका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

मिति २०७८ माघ २४ गते सम्पन्न नगर सभाका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

मिति २०७८।०३।०९ देखी २०७८।०३।१२ गते सम्म बसेको नगरसभाका निर्णयहरु अन्तिम

मिति २०७७।११।१९ देखी २०७७।११।२० गते सम्म बसेकाे नगरसभाका निर्णयहरु अन्तिम

मिति २०७७।०३।०७ देखी २०७७।०३।१२ गते सम्म बसेकाे नगरसभाका निर्णयहरु अन्तिम

चौरजहारी नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को नीति तथा कार्यक्रम, २०७७

चौरजहारी नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४

चौरजहारी नगरपालिका नगर परिषद्का निर्णयहरू