FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

 1. जनजाति लक्षित आयआर्जन कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको सूचना !
 2. विश्व क्षयरोग दिवस मनाउने सम्बन्धमा !
 3. नियमित मासिक बैठक बस्ने सम्बन्धमा !
 4. मोतिबिन्दु छनोट आँखा शिविर सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना !
 5. कार्यशाला गोष्ठीमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।
 6. पालिका स्तरिय बाल सञ्जाल समिति गठनमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा।
 7. बाल संरक्षण र लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध चेतना अभिवृद्धि तथा क्षमता विकास सम्बन्धी एकदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन हुने सम्बन्धमा ।
 8. इजाजत विना सञ्चालन भएका साहसिक पर्यटन सम्बन्धी सूचना !
 9. सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सम्झौता सम्बन्धमा !
 10. पशुहरुमा लाग्ने लम्पिस्किन रोग सम्बन्धी सूचना !
 11. १४ औं नगर कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।
 12. मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम, २०७९ सम्बन्धमा ।
 13. अव्यवस्थित पोल र तारहरू १५ दिनभित्र व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना !
 14. शहीद परिवार सम्मान कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।
 15. माघ महिनाको आयव्यय सार्वजनिक गरिएको सूचना !
 16. अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !
 17. छनोट भएका लाभग्राहीको दावी विरोधको सूचना प्रकाशन गर्ने सम्बन्धमा !
 18. एकीकृत घुम्ती शिविर सञ्चालन सम्बन्धमा !
 19. आधारभूत तह परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा !
 20. छैठौं मेयर कप तथा राष्ट्रपति रनिङ शिल्डको आतिथ्यताको लागि आमन्त्रण गरिएको सम्बन्धमा !
 21. सरकारी (ऐलानी) जग्गा खाली गर्ने बारे सूचना !
 22. योजनामा प्रयोग भएका सामग्रीहरू व्यवस्थापन सम्बन्धमा ।
 23. ढुङ्गा गिट्टी बालुवा प्रयोग गरे वापतको रसिद अनिवार्य संलग्न गर्ने सम्बन्धमा ।
 24. शारीरिक अपाङ्गता परीक्षण शिविर सञ्चालन हुने सूचना !
 25. प्रजातन्त्र दिवस मनाउने सम्बन्धमा ।
 26. चौरजहारी नगरपालिकामा कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरुको लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रम हुने सम्बन्धी सूचना !
 27. रोजगार कार्यक्रममा आवद्ध हुन बेरोजगार सूचीकृतको आवेदन पेस गर्ने सूचना !
 28. पोषण सम्बन्धी आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको सूचना !
 29. अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !
 30. छैठौं मेयर कप तथा राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन हुने सूचना !
 31. सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना !
 32. नेपाल विद्युत प्राधिकरण रुकुम पश्चिम वितरण केन्द्रको अत्यन्त जरुरी सूचना !
 33. दलित लक्षित आयआर्जन कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना !
 34. १३ औं नगर कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !
 35. मानसिक समस्या भएका बिरामीहरुको निःशुल्क उपचार हुने सम्बन्धी सूचना !
 36. DHIS-2/ LMIS तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।
 37. बिक्रि स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन बन्द गराउने सम्बन्धमा !
 38. मानसिक स्वास्थ्य समस्या र मनोसामाजिक परामर्श सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !
 39. महिला लक्षित सिप विकास तथा आयआर्जन कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना !
 40. अपाङ्ग लक्षित आयआर्जन सिप क्षमता विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना !
 41. BID-Document मा Single Cap Pickup को सूचना सच्याईएको सम्बन्धमा !
 42. BID-Document मा सूचना सच्याईएको सम्बन्धमा !
 43. कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रममा सहभागी हुन आवेदन आव्हानको सूचना !
 44. १२ औैं नगर कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !
 45. मिति २०७९-१०-०७ गते हुने १६ औं नगर सभाको कार्यसूची र समयतालिका !
 46. कार्ययोजना स्वीकृत र आय रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धमा !
 47. करकट्टी सम्बन्धी कर कार्यालयको सूचना !
 48. स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्व:मूल्याङ्कन (LISA) को अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना !
 49. नगरसभाको बैठक सम्बन्धी सूचना !
 50. सडक क्षति गर्ने तथा दुर्घटनाको जोखिम हुने कार्य नगर्न / नगराउन सचेत गराइएको सूचना !
 51. परीक्षाको अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धमा !
 52. सचेत गराइएको सम्बन्धी सूचना !
 53. ११ औं नगर कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।
 54. उद्यमीहरुको लागि उपयुत्त प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धी सूचना !
 55. लेखा परीक्षक छनोट गरिएको सूचना !
 56. निबन्ध लेखन प्रतियोगिता सम्बन्धमा !
 57. कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !
 58. सूचना अधिकारी तोकी सोको जानकारी पठाउने सम्बन्धमा ।
 59. अपाङ्गता व्यवस्थापन एवं मूलप्रवाहीकरण सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !
 60. भूमिहीन दलित, भूमिहीन सकुुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन दिने सूचना !
 61. किसान सूचीकरण सहजकर्ताको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना !
 62. पूर्ण खोपको अभिमुखीकरणमा सहभागी हुने सम्बन्धमा !
 63. बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !
 64. विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा !
 65. मोतिविन्दु छनौट आँखा शिविरमा आँखा जाँच गराउने सम्बन्धी सूचना !
 66. जन्मदै ओठ तथा तालु फाटेकाहरुका लागि निःशुल्क प्लाष्टिक सर्जरीका लागि छनोट हुने सम्बन्धी जरुरी सूचना !
 67. आवेदन पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना !
 68. २ दिने अभिमुखीकरण तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा !
 69. अभिमुखिकरण तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा !
 70. किसान सूचीकरण सहजकर्ता पदपूर्तिका लागि छोटो सूची प्रकाशन गरिएको सूचना !
 71. मनोसामाजिक परामर्शकर्ताको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना !
 72. १० औं नगर कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !
 73. नगर करार पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको सूचना !
 74. अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना !
 75. प्रधानाध्यापक, महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।
 76. द्वन्द्व पीडित परिवारका सदस्यहरू अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।
 77. विद्यालयहरूले निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ।
 78. छोटो सूची प्रकाशन गरिएको सूचना !
 79. सचेतनामूलक लोकगीत प्रतियोगिता हुने सम्बन्धी सूचना !
 80. प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना !
 81. प्रधानध्यापक तालिम हुने सम्बन्धी सूचना !
 82. प्रगति समीक्षा तथा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना !
 83. प्रस्ताव छनौटको सूचना !
 84. एम्बुलेन्स तथा नगर बस सेवाको भाडा दर हेरफेर सम्बन्धी सूचना !
 85. एम्बुलेन्स तथा नगर बस सेवामा निःशुल्क / छुट सम्बन्धी सूचना !
 86. धूम्रपान तथा सुर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरण निषेधको सूचना !
 87. नियमित मासिक बैठक हुने सम्बन्धमा !
 88. अव्यवस्थित केवल तथा उपकरणहरु व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी सूचना !
 89. ९ औं नगर कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !
 90. मदिरा जन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाएको सम्बन्धी सूचना !
 91. नेपाल विधुत प्राधिकरण रुकुम पश्चिमको वितरण केन्द्रको अत्यन्त जरुरी सूचना !
 92. आवेदन पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९-०७-२१) !
 93. प्याजको बिउ उत्पादन कार्यक्रम प्रस्ताव आव्हानको सूचना !
 94. लेखापरीक्षणको आशयपत्र पेश गर्ने सूचना !
 95. उपभोत्ता समिति गठन तथा योजना सम्झौता सम्बन्धमा !
 96. चौरजहारी-मुसिकोट नगर बस सेवा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना !
 97. पकेट विकास कार्यक्रम प्रस्ताव आव्हानको सूचना !
 98. पकेट कार्यक्रमको निरन्तरताको लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना !
 99. हार्दिक समवेदना !
 100. नदीजन्य पदार्थको बिक्रीका लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७९/०६/२७ गते) !)
 101. शिक्षक छनोटको लागि लिखित परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना !
 102. पोषण सम्बन्धी आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना ! (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति : २०७९/०६/२५)
 103. २ दिने अभिमुखीकरण तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा !
 104. ८ औं नगर कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !
 105. राष्ट्रिय भिटामिन ए अभियान कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना !
 106. सूचना प्रकाशन सम्बन्धी जानकारी !
 107. मिति २०७९/०६ /११ गते बसेको कर्मचारीहरुको नियमित बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु !
 108. गहुँको बिउँ माग गर्ने सम्बन्धी सूचना !
 109. निःशुल्क आँखा अप्रेशन शिविर बस्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना !
 110. उपभोत्ता हित संरक्षण सम्बन्धी जानकारी !
 111. पशु चिकित्सक पदपूर्तिका लागि दोस्रो पटक दरखास्त आह्वान गरिएको सूचना !
 112. अस्थायी मतदाता नामावलीको लागि विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा !
 113. प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निरवाचन,२०७९ को लागि कर्मचारी को विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा !
 114. स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुको नाम नामेसी विवरण प्रकाशन गरेको सूचना !
 115. नियमित मासिक बैठक बस्ने सम्बन्धमा !
 116. पोषण सम्बन्धी आयमुलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएको सुचना !
 117. Wash को अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !
 118. आर्थिक वर्ष-२०७९।०८०- को नवीकरण गर्न बाँकी लाभग्राहीहरुको विवरण !
 119. स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको योगदान रकमका लागि आवेदन दिने सूचना !
 120. कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !
 121. अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !
 122. स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ का उम्मेदवारहरूले निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गरी जानकारी पठाउने सम्बन्धमा ।
 123. ५६ औं अन्तराष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाउने सम्बन्धमा ।
 124. कार्यपालिकाको सातौं बैठक बस्ने सम्बन्धमा ।
 125. परिक्षा समय तालिका सम्बन्धमा !
 126. विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा !
 127. निजामती सेवा दिवस मनाउने सम्बन्धमा !
 128. छलफल कार्यक्रममा उपस्थित गराइदिने सम्बन्धमा !
 129. सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना !
 130. सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना !
 131. स्वास्थ्य सेवा थप प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी सूचना !
 132. विद्यालयहरूले सामाजिक परीक्षण गराउने सम्बन्धमा ।
 133. भवन संरचना निर्माणका लागि नक्सा पास गर्ने सम्बन्धमा ।
 134. कार्यक्रममा सहभागी हुन सुचिकृत हुने बारे सूचना
 135. सम्पर्क केन्द्र (Call Center) स्थापना गरिएको सम्बन्धी सूचना
 136. नगर करार शिक्षक पदपूर्तिका लागि आह्वान गरिएको सूचना(दोस्रो पटक प्रकाशन गरिएको) ))
 137. नगर करार शिक्षक छनोट परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना !!
 138. सडक छेउछाउका सामग्री हटाउने सम्बन्धी सुचना !
 139. कृषि सिंचाई कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धमा
 140. रोजगार सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना !
 141. शिक्षक छनोटका लागि लिखित परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना !
 142. रोजगार सहायक पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सूचना !
 143. प्रस्ताव आव्हानको सूचना
 144. सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को प्रतिलिपि पेस गर्ने सम्बन्धमा ।
 145. प्रधानाध्यापक बैठक बस्ने सूचना !
 146. गणित विज्ञान विषय शिक्षक आवश्यकता सूचना !
 147. करार कर्मचारी पदपूर्तिको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना !
 148. लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना !
 149. कार्यालय सहयोगी र सहचालक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना !
 150. औषधी उपचार खर्च सम्बन्धी जानकारी ।
 151. जानकारी सम्बन्धमा ।
 152. रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्वन्धी सूचना
 153. रोजगार सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
 154. रास्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना
 155. दरखास्त स्वीकृत नामावली र परिक्षा मिति तोकिएको सूचना
 156. प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
 157. आवेदन छ्नौट गरिएको सूचना
 158. रेडियो ग्राफर पदको पदपूर्ति स्थगन गरिएको सम्वन्धी सूचना
 159. वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्वन्धमा
 160. सूचना सच्चाइएको सम्वन्धमा
 161. शिक्षक आवश्यकता सम्वन्धी सूचना
 162. पुराना जस्ता पाता प्लाइउड लिलाम विक्रि सम्वन्धी सूचना
 163. कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी सुचना
 164. व्यवसाय दर्ता / नविकरण गर्ने सम्वन्धी सूचना
 165. आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि करार कर्मचारीहरुले सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धी सूचना
 166. बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा
 167. मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गरिरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षाघातका विरामीहरूले औषधी उपचार खर्च बापतको रकम प्राप्त गर्न निवेदन पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना !
 168. सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने सम्वन्धमा ।
 169. साामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिहरुले परिचयपत्र नवीकरण गर्ने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
 170. आचारसंहिताको पालना गर्ने सम्वन्धमा
 171. रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्वन्धी सूचना
 172. प्रधानाध्यापक बैठक बस्ने सम्वन्धमा
 173. रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्वन्धी सूचना
 174. बैठकमा उपस्थित हुने सम्वन्धमा
 175. कोभिडबाट प्रभावित अति विपन्न परिवार लक्षित नगद हस्तान्तरण प्राप्त गर्ने लाभग्राहिको विवरण दाबि विरोधको सूचना
 176. नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिट्टी तथा वालुवा उत्खनन संकलन बिक्री तथा ओसारपसार बन्द हुने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
 177. राजश्व जम्मा गर्ने सूचना
 178. तालिममा सहभागि हुने सम्वन्धमा
 179. कार्यक्रममा सहभागि हुने सम्वन्धमा
 180. कार्यपालिका बैठकमा उपस्तिथि सम्वन्धमा
 181. अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धि सूचना
 182. सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने सम्वन्धमा
 183. जानकारी सम्वन्धमा
 184. वैठकमा उपस्थीत हुने सम्वन्धमा
 185. प्रधानाध्यापक बैठक बस्‍ने सूचना
 186. कर्मचारी आबश्यकता सम्वन्धी सुचना
 187. कार्यपालिको बैठक सम्वन्धमा
 188. जानकारी सम्वन्धमा
 189. कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्वन्धमा
 190. निति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव पठाउने सूचना
 191. गणतन्त्र दिवस मनाउने सम्वन्धमा
 192. नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
 193. मनोनयन पत्र दर्ता भएका उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
 194. राजिनामा स्वीकृत गरिएको सम्वन्धमा
 195. सूचना
 196. व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह सम्वन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना
 197. कार्यपालिका सदस्य सबै बैठकमा उपस्थित हुने सम्वन्धमा
 198. रास्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सम्वन्धमा
 199. SEE TEST परिक्षा सम्वन्धमा
 200. अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउने सम्वन्धमा
 201. माध्यामिक तह (९-१०) स्तरीय हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना
 202. निर्णय कार्यान्वयन गर्ने / गराउने सम्वन्धमा
 203. फाराम भर्ने सहयोगि तोकि पठाईदिने सम्वन्धमा
 204. उपस्थित हुने सम्वन्धमा (कार्यपालिका सदस्य सबै)
 205. विवरण पठाउने सम्वन्धमा (वडा कार्यालय सबै)
 206. विविध अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन सम्वन्धी सूचना
 207. उपस्थित भईदिने सम्वन्धमा
 208. मिति २०७८ फागुन ०३ गते बसेको प्रधानाध्यापकहरुको बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु ।
 209. १४ औं नगरसभाको कार्य सुचि तथा समय तालिका
 210. सम्झौता गर्न आउनुहुन
 211. विवरण पठाउने सम्बन्धमा
 212. घरबहाल कर दाखिला गर्ने सम्वन्धी सूचना
 213. सम्झौता गर्न आउनुहुन
 214. सेवा प्रदायक संस्थाले आवेदन दिने सम्वन्धी सूचना
 215. प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्वन्धमा
 216. अटो रिक्सा, घ वर्गको निमार्ण व्यवसाय, सहकारी संस्था फर्म तथा व्यापार व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण गर्ने सम्वन्धी सूचना
 217. कोभिड-१९ महामारी संक्रमणलाई थप फैलन नदिन सुचित गराईएको सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
 218. विवरण पठाउने सम्वन्धमा
 219. स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कन (LISA) २०७७/०७८ को नतिजा
 220. प्रधानाध्यापक बैठक सम्वन्धमा
 221. पोषण सुधारको लागि विपन्न महिला सहकारी तथा समुहलाई आयआर्जनको लागि अनुदान दिने सम्बन्धी सूचना
 222. लोक दोहोरी प्रतियोगिता सम्वन्धमा
 223. सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धमा
 224. घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्तिको लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना
 225. कार्यशाला सञ्चालन सम्बन्धमा
 226. विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघ गठन सम्बन्धी सूचना
 227. चित्रकला प्रतियोगिता सम्वन्धमा
 228. ५ बर्षमुनिका दलित बालबालिकाहरुलाई नगद हस्तान्त्रण सम्बन्धमा
 229. प्रधानाध्यापक बैठक सम्बन्धी सूचना
 230. कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई नगर हस्तान्तरण सम्बन्धि सूचना म्याद सम्बन्धमा
 231. निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तथा गराउने सम्बन्धमा
 232. पोषण सुधारका लागि विपन्न महिला सहकारी तथा समूहका लागि आयआर्जनका लागि अनुदान सम्वन्धी सूचना
 233. तालिम सञ्चालन सम्वन्धमा
 234. सहयोग तथा सहजिकरण गरिदिनु हुन
 235. नियुक्ति बुझिलिन आउने सम्बन्धी सूचना
 236. बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा
 237. कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण सम्बन्धी सूचना
 238. तालिम स्थगित गरिएको सम्बन्धमा
 239. जिन्सि दाखिला तथा हाजिरी प्रतिलिपी पठाउने सम्बन्धी सूचना
 240. विवरण सङ्कलन सम्वन्धमा
 241. तालिममा सहभागि हुने सम्बन्धी सूचना
 242. अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सम्वन्धी सूचना
 243. दशै तिहार विदा सम्बन्धी सूचना
 244. कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना
 245. मेला महोत्सव संचालन सम्वन्धमा
 246. वडा दशैको साईत सम्वन्धमा
 247. निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तथा गराउने सम्वन्धमा
 248. कार्यपालिकाको बैठक बस्ने सम्बन्धमा
 249. सामाजिक सुरक्षा भत्ता त्रैमासिक वितरण सम्बन्धमा ।
 250. प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
 251. कृषक पेन्सन कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धी १५ दिने सूचना
 252. सहकारी, समूह तथा संकलन केन्द्रले अनुमति लिने सम्बन्धी सूचना
 253. साना व्यवसायीक कृषि उत्पादन केन्द्र (कृषि/ बाख्रा) पकेट विकास कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।
 254. आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
 255. नियमित स्टाफ मिटिङमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा
 256. गहुँको मुल विउ र उन्‍नत विउ ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण सम्बन्धी सूचना
 257. लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
 258. आलुको विउ माग गर्ने सम्बन्धी सूचना
 259. लेखापरीक्षणको आशयपत्र पेश गर्ने सूचना ।
 260. परिक्षा सम्वन्धी सूचना
 261. जानकारी सम्वन्धमा
 262. बार्षिक समिक्षा सम्वन्धमा
 263. जानकारी सम्वन्धमा
 264. बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा
 265. शैक्षिक शत्र २०७८ को वैदेशिक रोजगार छात्रावृत्ति सम्बन्धमा
 266. विज्ञापन सम्बन्धी सूचना
 267. विवरण उपलब्ध गराउने सम्वन्धमा
 268. अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएकाे सूचना ।
 269. तालिम कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
 270. सुपथ मूल्यका पसलबाट बिक्री हुने मसिनो चामलको मूल्य निर्धारण गरिएको सम्बन्धी सूचना
 271. जानकारी गराईएको सम्बन्धमा
 272. तालिममा सहभागि हुने सम्बन्धमा
 273. मदिरा तथा सुर्तिजन्य पदार्थ उत्पादन, विक्री वितरण तथा सेवनमा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा
 274. तालिममा सहभागि हुने सम्बन्धमा
 275. नि‌:शुल्क एम्बुलेन्स तथा नगर बस सेवा सम्बन्धी जरुरी सूचना
 276. आन्तरिक राजश्व संकलनमा कडाई गर्ने सम्बन्धमा
 277. सामाजिक परिचालक पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना
 278. करार सम्झौता थप गरिएको सम्बन्धमा
 279. खुल्ला प्रतियोगितात्मक परिक्षाको बिज्ञापन सम्वन्धी सूचना
 280. आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को स्वीकृत कार्ययोजना, २०७८
 281. अटो रिक्सा, 'घ' वर्गको निर्माण व्यवसाय, सहकारी संस्था, फर्म तथा व्यापार/व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
 282. अवैध पेट्रोलियम पदार्थको संचय र विक्रि वितरणको कार्य बन्द गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
 283. बैठकमा उपस्थित हुने सम्वन्धमा
 284. सामग्री बुझिलिन आउने सम्बन्धी जरुरी सूचना
 285. कार्य सम्पादन करार सम्झौता अनुसारको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा
 286. सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण सम्बन्धमा
 287. जानकारी पठाउने सम्वन्धमा
 288. मौजुदा सूचीमा दर्ता गराउने बारेमा सूचना
 289. नियमित मासिक बैठक तथा वार्षिक समीक्षा सम्बन्धमा
 290. आ.ब. २०७७/०७८ को सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा
 291. राहात सामग्री वितरण कार्य कार्यान्वय गर्ने तथा गराउने सम्बन्धमा
 292. ठेक्का स्वीकृती गर्ने आशयको सूचना
 293. बाल पोषण रकम निकासा माग गर्ने सम्बन्धमा
 294. आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना
 295. विनियोजन ऐन, २०७८
 296. आन्तरिक ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनको विधेयक
 297. आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को बजेट वक्तव्य २०७८।०३।१०
 298. आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को नीति तथा कार्यक्रम, 2078 (अन्तिम)
 299. सम्बन्धित लाभग्राहीहरुलाई जानकारी गराईदिने बारे ।
 300. आधारभुत तह उतीर्ण परीक्षा(कक्षा-८) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा
 301. सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना शिविर सञ्चालन हुने सम्बन्धमा
 302. सम्पर्कमा आउनु हुन
 303. कर्मचारी, प्र.अ. तथा स्वास्थ्य संस्था प्रमुखहरुको बैठक सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
 304. शिक्षक परिचय-पत्र सम्बन्धमा
 305. नियमित कार्यालयमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा (कर्मचारीहरु सबै)
 306. निर्णय कार्यान्वयन गर्ने/गराउने सम्बन्धमा
 307. निर्णय कार्यान्वयन गर्ने/गराउने सम्बन्धमा
 308. निर्णायानुसार कार्यान्वयन गर्ने/ गराउने सम्बन्धमा
 309. निर्णय कार्यान्वयन गर्ने/गराउने सम्बन्धमा
 310. नगर सभाको बैठक आव्हान सम्बन्धी सूचना
 311. सुधारिएको चुलो प्रयोग गर्न इच्छुक लाभग्राही छनौट गरी पठाईएको सम्बन्धमा
 312. बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा । कार्यपालिका सदस्यहरु (सबै)
 313. प्लाष्टिकको झोला प्रतिबन्ध लगाइएको सम्वन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना
 314. वार्षिक प्रतिबेदन पठाउने सम्बन्धमा
 315. भुक्तानी सम्बन्धमा
 316. तेस्राे चौमासिक माग गर्ने सम्बन्धमा
 317. विद्यार्थी मूल्याङ्कन, शैक्षिक शत्र एवम् सिकाइ निरन्तरता सम्बन्धी सूचना
 318. हस्तलिखित पत्रव्यवहार नगर्ने तथा नगराउने सम्बन्धमा
 319. निषेधाज्ञा अवधीभर कर्मचारीकाै आलोपालो प्रणाली सम्बन्धमा
 320. राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन - २०७८
 321. सेवा प्रवेश तालिम सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना !
 322. अनुदान सम्झाैता सम्बन्धमा
 323. सुरक्षित नागरिक आवास निर्माणको लागि सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा
 324. बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा (समितिहरु सबै)
 325. फलफुल तथा मसला बालीको विरुवा ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरीने सम्बन्धी सूचना
 326. उच्च सतर्कता अपनाउने सम्बन्धमा
 327. गणतन्‍त्र दिवस मनाउने व्यवस्था गर्नु/गराउनु हुने सम्बन्धमा
 328. प्रधानमन्‍त्री राेजगार तथा मुख्यमन्‍त्री राेजगार कार्यक्रम सम्बन्धमा
 329. मापडण्ड कार्यान्वय गर्ने तथा गराउने सम्बन्धमा
 330. बेरुजु रकम दाखिला सम्बन्धमा
 331. सुपथ मूल्यका पसलहरुबाट बिक्रि वितरण हुने खाद्य सामग्रीको मूल्य सूची प्रकाशन गरिएकाे सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
 332. जानकारी सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै)
 333. काेभिड-१९राेकथाम सुक्ष्म याेजना कार्यान्वयन गर्ने तथा गराउने सम्बन्धमा
 334. बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा
 335. निषेधाज्ञा अवधीभर मदिराजन्य पदार्थको उत्पादन, बिक्रीवितरण र सेवनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाईएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
 336. कार्यान्वयन गर्ने तथा गराउने सम्बन्धमा
 337. नतिजा पठाउने सम्बन्धी सूचना
 338. खाता सञ्चालन तथा भुक्तानी सम्बन्धमा
 339. सेवा प्रवेश तालिमको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
 340. आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरुको निगरानी बढाउने सम्बन्धमा
 341. समयमै कार्य सम्पन्‍न गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
 342. रोग पहिचान तथा निदान सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
 343. जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी सूचना
 344. कोभिड-१९ विरुद्धको पहिलो खोपको लागि दर्ता फारम भर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना
 345. विवरण संकलन तथा लाभग्राही पहिचान सम्बन्धमा ।
 346. निषाेधाज्ञा अवधिभर कर्मचारीकाे आलाेपालाे प्रणाली सम्वन्धमा ।
 347. होम आइसोलेसनमा रहेका लक्षणसहितका कोभिड-१९ सङ्क्रमितको उपचार सम्बन्धमा ।
 348. लिलाम बिक्री सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना
 349. याेजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धमा
 350. स्पष्टिकरण पेश गर्ने सम्बन्धमा
 351. कानुन कार्यान्वय सम्बन्धमा
 352. Email Address and Contact Namber Karnali Province (Health service Related-COVID Specific)
 353. रकम माग सम्वन्धि सूचना
 354. यथार्थ विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा ।
 355. सवारी साधन खरिद गर्ने सम्वन्धी सूचना
 356. अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सेवा बन्द गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
 357. सुचना
 358. जनगणना सम्बन्धी सचेतनामूलक गाेष्ठीमा उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना
 359. पठनपाठन बन्द गर्ने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
 360. निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तथा गराउने सम्वन्धमा
 361. दिवा खाजा कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा ।
 362. परीक्षा तालिका संशोधन सम्बन्धी जरुरी सूचना
 363. IT Officer भर्ना सम्वन्धी सूचना
 364. सूचना
 365. बक्तृत्वकला प्रतियोगिता सञ्चालन सम्वन्धी सूचना
 366. सम्झाैता गर्न आउने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
 367. दैनिक प्रतिवेदन पठाउने सम्वन्धमा
 368. क्षमता विकास योजना निर्माण कार्यशाला गोष्ठीमा उपस्थिति हुने सम्बन्धमा
 369. काेराेना भाइरस राेकथाम, नियन्‍त्रण तथा उपचार सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
 370. निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तथा गराउने सम्वन्धमा
 371. स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कन (LISA) को नतिजा
 372. सामुदायिक बिद्यालयहरुको बिद्यमान अवस्था अध्यन प्रतिबेदन (दोस्रो)
 373. रोष्टर शिक्षक सूचिकृत सम्बन्धी सूचना !
 374. कार्यपालिका सबै बैठकमा उपस्तिथी हुने सम्वन्धमा
 375. परिक्षा सञ्‍चालन सम्वन्धमा
 376. SEE TEST परीक्षा सञ्‍चालन सम्वन्धमा ।
 377. नगर शिक्षा समितिको बैठक बस्ने सम्वन्धी
 378. बैठक मिति संशोधन गरिएको सम्वन्धमा
 379. किसान सूचीकरण सहजकर्ताको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
 380. छाेटाे सूचि प्रकाशन गरीएकाे सम्वन्धमा
 381. बिदाकाे बिवरण पठाउने सम्वन्धी सूचना
 382. आधारभुत कम्प्युटर तालिम सम्वन्धी सूचना
 383. सेवा प्रदायक स‍ंस्थाले आवेदन दिने सम्वन्धी सूचना
 384. कार्यक्रममा उपस्थित हुने बारे
 385. पठन पाठन बन्द हुने सम्वन्धी सूचना
 386. रेफ्रि सूचिकृत सम्वन्धि सूचना
 387. अन्तर्राष्ट्रिय जातिय विभेद उन्मूलन दिवस मनाउने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
 388. अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन हुने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
 389. सहजकर्ता पदपूर्ति सम्वन्धी सूचना
 390. सहजकर्ता पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना
 391. अवैधरुपमा पेट्राेलियम पदार्थ विक्रि वितरणको नियमन सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
 392. अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएकाे सम्बन्धी सूचना ।
 393. लिखित परिक्षाकाे नतिजा प्रकाशन गरिएकाे सम्बन्धी सूचना
 394. सेवा प्रदायक संस्थाले आवेदन दिने सम्वन्धी सूचना
 395. सूचना
 396. सम्झौता गर्न आउने बारे जरुरी सूचना
 397. प्रस्ताव आव्हानको गरिएकाे सूचना
 398. दाेस्राे चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा भएकाे सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
 399. राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड तथा नगर प्रमुख कप खेलकुद प्रतियाेगित संचालन सम्बन्धमा ।
 400. सूचिकृत हुने बारेकाे सूचना
 401. परिक्षा सम्वन्धी सूचना
 402. प्रधानाध्यापक पदको लागि दरखास्त पेश गर्ने सम्वन्धि अत्‍यन्त जरुरी सूचना
 403. निर्देशन सम्बन्धमा ।
 404. अन्तिम नतिजा प्रकाशन गिरएकाे सम्बन्धी सूचना ।
 405. परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।
 406. टीपिडि तालिम नलिएका शिक्षकहरुकाे विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा ।
 407. INVITATION FOR BIDS
 408. नक्सापास सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
 409. शिक्षक तथा कर्मचारीहरुकाे विदाकाे विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा ।
 410. विल भरपाई तथा अन्य आवश्यक कागजात पेश गर्ने सम्बन्धमा ।
 411. मालपोत, सम्पति कर, व्यवसाय कर र घरवहाल कर चुक्ता गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
 412. विद्यालयमा गुनासाे पटिका राख्ने सम्बन्धमा ।
 413. आवश्यक सहजीकरण गरिदिने सम्बन्धमा ।
 414. नगर शिक्षा समितिकाे बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना ।
 415. जानकारी सम्बन्धमा ।
 416. बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।
 417. विज्ञापन सम्बन्धी सूचना ।
 418. विज्ञापन सम्बन्धी सूचना ।
 419. नगर सभा बस्ने सम्वन्धी सूचना
 420. नगर सभा बस्ने सम्वन्धी सूचना
 421. तालिम सञ्चालन हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
 422. सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाईसेन्स) को प्रतिलिपि पेश गर्ने सम्वन्धमा
 423. भुक्तानी लिन आउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
 424. विज्ञापन सम्बन्धी सूचना ।
 425. राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाउने सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना
 426. INVITATION FOR BIDS
 427. न्यनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारेकाे सुचना ।
 428. सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन २०७७
 429. नगर सभा बस्ने सम्वन्धी सूचना
 430. विवरण उपलब्ध गराउने सम्वन्धमा
 431. सार्वजनिक विदा सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
 432. प्रस्ताब पेश गर्न सम्बन्धि सुचना ।
 433. एकीकृत घुम्ति शिविर रद्द भएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
 434. बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।
 435. एकीकृत घुम्ति शिविर सन्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ।
 436. कर्मचारी विवरण सम्बन्धमा ।
 437. विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा ।
 438. भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास लगत संकलन सम्बन्धी सूचना
 439. निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तथा गराउने सम्बन्धमा ।
 440. विभिन्न वडाहरुमा स्थापित क्वारेन्टाईनको दैनिक विवरण ।
 441. विभिन्न वडाहरुमा स्थापित क्वारेन्टाईनको दैनिक विवरण ।
 442. बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
 443. निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तथा गराउने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
 444. प्रशिक्षक सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना
 445. नक्सा पास तथा भवन अभिलेखिकरण सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
 446. प्रेस बिज्ञप्ति
 447. प्रधानमन्त्री राेजगार कार्यक्रम तथा मुख्यमन्त्रि राेजगार कार्यक्रम स्वीकृत आयाेजना कार्यान्वयन गर्ने तथा गराउने सम्बन्धमा
 448. सुपथ मूल्यको पसल खुल्ने समय निर्धारण गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
 449. बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।
 450. विभिन्न वडाहरुमा स्थापित क्वारेन्टाईनको दैनिक विवरण ।
 451. विभिन्न वडाहरुमा स्थापित क्वारेन्टाईनको दैनिक विवरण ।
 452. नगर प्रहरी सहायक निरीक्षकसँग प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गरेको कार्य सम्पादन करार सम्झौता ।
 453. विज्ञापन सम्बन्धी सूचना ।
 454. विभिन्न वडाहरुमा स्थापित क्वारेन्टाईनको दैनिक विवरण ।
 455. विभिन्न वडाहरुमा स्थापित क्वारेन्टाईनको दैनिक विवरण ।
 456. INVITATION FOR BIDS
 457. विभिन्न वडाहरुमा स्थापित क्वारेन्टाईनको दैनिक विवरण ।
 458. विभिन्न वडाहरुमा स्थापित क्वारेन्टाईनको दैनिक विवरण ।
 459. घरभाडा सम्बन्धी सूचना ।
 460. अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएकाे सूचना ।
 461. लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाश गरिएको सम्वन्धी सूचना
 462. ठेक्का स्वीकृती गर्ने आशयको सूचना ।
 463. Invitation for Electronic Bids
 464. विभिन्न वडाहरुमा स्थापित क्वारेन्टाईनको दैनिक विवरण ।
 465. विभिन्न वडाहरुमा स्थापित क्वारेन्टाईनको दैनिक विवरण ।
 466. विभिन्न वडाहरुमा स्थापित क्वारेन्टाईनको दैनिक विवरण ।
 467. विभिन्न वडाहरुमा स्थापित क्वारेन्टाईनको दैनिक विवरण ।
 468. सार्वजनिक सुनुवाई हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
 469. भवन निर्माण स‌ंहिता पालना गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
 470. सवारी रुट परमिट सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
 471. विभिन्न वडाहरुमा स्थापित क्वारेन्टाईनको दैनिक विवरण ।
 472. सार्वजानिक यातायात तथा बजार व्यवस्थापन सम्बन्धी अाचारसंहिता तथा शर्तहरु
 473. INVITATION FOR BIDS
 474. २०७७/०८/२६ गते सार्वजनिक यातायात तथा बजार ब्यवस्थापन सम्बन्धमा नगर प्रमुख श्री विशाल शर्माज्युको अध्यक्षतामा बसेको बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु
 475. विभिन्न वडाहरुमा स्थापित क्वारेन्टाईनको दैनिक विवरण ।
 476. वडा सचिवसँग चौरजहारी नगरपालिकाले गरेको कार्य सम्पादन करार सम्झौता ।
 477. विभिन्न वडाहरुमा स्थापित क्वारेन्टाईनको दैनिक विवरण ।
 478. अनुदान मल बिक्रि गर्न इच्छुक मल बिक्रेताले आवेदान दिने सम्बन्धी सूचना ।
 479. स्वास्थ्य संस्था प्रमुखसँग चौरजहारी नगरपालिकाले गरेको कार्य सम्पादन करार सम्झौता ।
 480. विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।
 481. कृषक सहकार्य समुह गठन तथा दर्ता सम्बन्धमा ।
 482. चौरजहारी नगरपालिका अन्तरगतका सामुदायिक बिद्यालयहरुको बिद्यमान अवस्था अध्यन प्रतिबेदन
 483. विभिन्न वडाहरुमा स्थापित क्वारेन्टाईनको दैनिक विवरण ।
 484. विभिन्न वडाहरुमा स्थापित क्वारेन्टाईनको दैनिक विवरण ।
 485. विज्ञापन सम्बन्धी सूचना ।
 486. Invitation for Electronic Bids
 487. मिति २०७७।११ं,१२ र १३ गतेको प्रथम चौमासिक बैठकमा विना कारण र जानकारी निदई अनुपस्थित हुने प्र.अ कर्मचारीहरुलाई जरिवाना गरिएको विवरण ।
 488. २९ औँ अन्तराष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसको अवसरमा नगर प्रमुखज्युको शुभकामना सन्देश
 489. सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा ।
 490. बिवरण उपलब्ध गराउने सम्वन्धमा
 491. सेनिटरी प्याड वितरण सम्बन्धमा ।
 492. विभिन्न वडाहरुमा स्थापित क्वारेन्टाईनको दैनिक विवरण ।
 493. कन्सुलर प्रमाणीकरण सम्बन्धमा ।
 494. Invitation For Electronic BIds For the procurement of Furniture & Computer Equipment for Schools & Health Institution of Chaurjahari Municipality .
 495. विभिन्न वडाहरुमा स्थापित क्वारेन्टाईनको दैनिक विवरण ।
 496. अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
 497. लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाश गरिएको सम्वन्धी सूचना
 498. व्यक्तिगत घटना दर्ता फाइल उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा ।
 499. विभिन्न वडाहरुमा स्थापित क्वारेन्टाईनको दैनिक विवरण ।
 500. विभिन्न वडाहरुमा स्थापित क्वारेन्टाईनको दैनिक विवरण ।
 501. निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तथा गराउने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
 502. विभिन्न वडाहरुमा स्थापित क्वारेन्टाईनको दैनिक विवरण ।
 503. नदीजन्य पदार्थको बिक्रिका लागी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।
 504. क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाको अनुमतिको लागि दरखास्त दिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
 505. ताकेता गरिएको सम्बन्धमा ।
 506. सचेत गराईएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
 507. सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा।
 508. कृषक सहकार्य समुह गठन तथा दर्ता सम्बन्धमा ।
 509. Dedicated Team गठन गरी परिचालन गर्ने सम्बन्धमा ।
 510. कृषक सहकार्य समुह गठन तथा दर्ता सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
 511. विभिन्न वडाहरुमा स्थापित क्वारेन्टाईनको दैनिक विवरण ।
 512. छोटो सूचि (Short List) प्रकाशन गरिएको सूचना ।
 513. विभिन्न वडाहरुमा स्थापित क्वारेन्टाईनको दैनिक विवरण ।
 514. विभिन्न वडाहरुमा स्थापित क्वारेन्टाईनको दैनिक विवरण ।
 515. विभिन्न वडाहरुमा स्थापित क्वारेन्टाईनको दैनिक विवरण ।
 516. मिति २०७७÷०७÷२९ गतेदेखी मिति २०७७÷०८÷०२ गतेसम्म पालो पहरा बस्ने गरी तोकीएका कर्मचारीहरुको विवरण
 517. विभिन्न वडाहरुमा स्थापित क्वारेन्टाईनको दैनिक विवरण ।
 518. देउसी भैलो खेल्न, मेलाजात्रा मनाउन एवम् भीडभाड हुने गतिविधी गर्न निषेध गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
 519. बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
 520. स्टाफ मिटिङ बस्ने मिति संशोधन गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
 521. विभिन्न वडाहरुमा स्थापित क्वारेन्टाईनको दैनिक विवरण ।
 522. सुपथ मुल्य पसलबाट बिक्रि हुने दैनिक उपयोग बस्तुहरुको बिक्रि मूल्य निर्धारण गरिएको सम्वन्धी सूचना
 523. प्रष्ट पारिएको सूचना
 524. उद्यम बिकास सहजकर्ता करार पदपुर्ती गर्ने सम्वन्धी सूचना !
 525. सचेत गराईएको सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
 526. सार्वजनिक जग्गा तथा स्थल अतिक्रमण गरि निर्माण गरिएका भवन तथा संरचना हटाउने सम्वन्धी सूचना
 527. गैरकानुनी तथा अबैध ढंगले बालुवा गिट्टी ढुङ्गा उत्खनन संकलनमा प्रतिबन्ध लगाएको सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना
 528. निगरानी गरि जानकारी पठाउने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
 529. तलब कट्टी गर्ने सम्वन्धमा
 530. विभिन्न वडाहरुमा स्थापित क्वारेन्टाईनको दैनिक विवरण ।
 531. अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धी सूचना
 532. विभिन्न वडाहरुमा स्थापित क्वारेन्टाईनको दैनिक विवरण ।
 533. विभिन्न वडाहरुमा स्थापित क्वारेन्टाईनको दैनिक विवरण ।
 534. परीक्षा मिति तोकीएको सूचना ।
 535. विभिन्न वडाहरुमा स्थापित क्वारेन्टाईनको दैनिक विवरण ।
 536. बोलपत्र सम्बन्धी कागजात खरिद तथा बुझाउने मिति प्रस्टयाइएको सम्बन्धी सूचना ।
 537. कक्षा ११ मा स्वीकृत नँया पाठ्यक्रम अनुसार मात्र पठनपाठन गर्ने तथा गराउने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
 538. दरखास्त पेश गर्ने म्याद थप सम्वन्धी सूचना
 539. विभिन्न वडाहरुमा स्थापित क्वारेन्टाईनको दैनिक विवरण ।
 540. सचेत गराइएकाे सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
 541. सिकाई सहजीकरण कार्ययाेजना कार्यान्वयन ग र्ने सम्वन्धमा ।
 542. गम्भिर प्रकृतिका कसूर सहमति नगर्ने तथा नगराउने सम्वन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।
 543. विभिन्न वडाहरुमा स्थापित क्वारेन्टाईनको दैनिक विवरण ।
 544. खर्च भुक्तानी सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
 545. नदीजन्य पदार्थको बिक्रिका लागी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।
 546. विभिन्न वडाहरुमा स्थापित क्वारेन्टाईनको दैनिक विवरण ।
 547. दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
 548. नगर कार्यपालिकाको बैठक बस्ने सम्बन्धमा ।
 549. विभिन्न वडाहरुमा स्थापित क्वारेन्टाईनको दैनिक विवरण ।
 550. विभिन्न वडाहरुमा स्थापित क्वारेन्टाईनको दैनिक विवरण ।
 551. IEMIS Update तथा Upload गरिएको विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा ।
 552. विभिन्न वडाहरुमा स्थापित क्वारेन्टाईनको दैनिक विवरण ।
 553. विभिन्न वडाहरुमा स्थापित क्वारेन्टाईनको दैनिक विवरण ।
 554. सचेत गराईएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
 555. पुन :सचेत तथा स्मरण गराईएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
 556. ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना ।
 557. विभिन्न वडाहरुमा स्थापित क्वारेन्टाईनको दैनिक विवरण ।
 558. विभिन्न वडाहरुमा स्थापित क्वारेन्टाईनको दैनिक विवरण ।
 559. विभिन्न वडाहरुमा स्थापित क्वारेन्टाईनको दैनिक विवरण ।