FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

Post date Documents
आ.व. २०८०/८१ को दोस्रो सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विवरण । Thursday, February 15, 2024 - 13:04 PDF icon सामाजिक सुरक्षा दोस्रो किस्ता वितरण भरपाइ.pdf
आ.व. २०८०/८१ को प्रथम सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विवरण । Thursday, February 15, 2024 - 12:59 PDF icon प्रथम किस्ता वापत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भरपाइ.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नाम दर्ता र नाम नवीकरणका लागि दिईने निवेदनको ढांचा Tuesday, September 29, 2020 - 16:50 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता नाम दर्ता र नाम नवीकरणका लागि दिईने निवेदनको ढांचा (1).pdf
14 नं। वडा कार्यालय चौरजहारी नगरपालिका सामाजिक सुरक्षा दोस्रो चौमासीक प्रतिबेदन Tuesday, April 30, 2019 - 12:20 PDF icon 14नं. वडा कार्यालय चौरजहारी नगरपालिका सामाजिक सुरक्षा.pdf
13 नं। वडा कार्यालय चौरजहारी नगरपालिका सामाजिक सुरक्षा दोस्रो चौमासीक प्रतिबेदन Tuesday, April 30, 2019 - 12:19 PDF icon 13नं. वडा कार्यालय चौरजहारी नगरपालिका सामाजिक सुरक्षा.pdf
12 नं। वडा कार्यालय चौरजहारी नगरपालिका सामाजिक सुरक्षा दोस्रो चौमासीक प्रतिबेदन Tuesday, April 30, 2019 - 12:18 PDF icon 12 नं. वडा कार्यालय चौरजहारी नगरपालिका सामाजिक सुरक्षा.pdf

Pages