FAQs Complain Problems

कक्षा ११ मा स्वीकृत नँया पाठ्यक्रम अनुसार मात्र पठनपाठन गर्ने तथा गराउने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना