FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Post date Document
परिक्षामा खटिने कर्मचारीहरुको सेवा सूविधा सम्बन्धि मापदण्ड, २०७५ 04/19/2021 - 11:25 PDF icon परिक्षामा खटिने कर्मचारीहरुको सेवा सूविधा सम्बन्धि मापदण्ड, २०७५.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि-२०७५ 04/19/2021 - 11:24 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि-२०७५.pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि-२०७५ 04/19/2021 - 11:23 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि-२०७५.pdf
शिक्षा नियमावली २०७४ 04/12/2021 - 13:50 PDF icon शिक्षा नियमावली-२०७४.pdf
सामुदायिक कृषि प्रसार सेवा केन्द्र स्थापना तथा संचालन कार्यविधि-२०७७ 02/21/2021 - 13:51 PDF icon सामुदायिक कृषि प्रसार सेवा केन्द्र स्थापना तथा संचालन कार्यविधि-२०७७.pdf
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यविधि, 2075 02/19/2021 - 11:42 PDF icon सुरक्षित नागरिक आवास कार्यविधि, 2075.pdf

Pages