FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Post date Document
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यविधि, 2075 02/19/2021 - 11:42 PDF icon सुरक्षित नागरिक आवास कार्यविधि, 2075.pdf
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ 01/05/2021 - 09:51 PDF icon चौरजहारी नगरपालिका लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष संचालन मापदण्ड २०७७.pdf
कृषक सहकार्य समुह दर्ता तथा परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ 12/07/2020 - 15:48 PDF icon कृषक सहकार्य समूह गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७७.pdf
सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ 11/04/2020 - 13:08 PDF icon सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
सूचना केन्द्र कार्यविधि, २०७७ 11/04/2020 - 13:07 PDF icon सूचना केन्द्र कार्यविधि २०७७.pdf
स्यानिटरी प्याड सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ 10/18/2020 - 17:13 PDF icon स्यानिटरी_प्याड_सम्बन्धी_कार्यविधि.pdf

Pages