FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Post date Document
आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ 04/17/2020 - 14:28 PDF icon आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ .pdf
कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि समुदायमा स्वयमसेबक परिचालन सम्वन्धि मार्गदर्शन 04/14/2020 - 12:35 PDF icon COVID_volunter_mobilization_Guidline_2076.pdf
चौरजहारी नगरपालिका आन्तरिक नियन्त्रण सम्बन्धी निर्देशन २०७७ 04/14/2020 - 12:35 PDF icon चौरजहारी नगरपालिका आन्तरिक नियन्त्रण सम्बन्धी निर्देशन २०७.pdf
सेनिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यबिधि २०७६ 04/14/2020 - 12:30 PDF icon स्यानिटरी_प्याड_सम्बन्धी_कार्यविधि.pdf
नगरपालिकाको सङ्गठन संरचना तथा दरवन्दी विवरण, २०७६ 04/10/2020 - 13:56 PDF icon नगरपालिकाको सङ्गठन संरचना तथा दरवन्दी विवरण, २०७६ (1).pdf
स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७६ 04/10/2020 - 12:52 PDF icon स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७६.pdf

Pages