FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Post date Document
बाल क्लव संजाल गठन तथा सहजिकरण निर्देशिका-२०७५ 04/19/2021 - 11:44 PDF icon बाल क्लव संजाल गठन तथा सहजिकरण निर्देशिका-२०७५.pdf
बाल कोष सञ्चालन कार्यविधि-२०७५ 04/19/2021 - 11:42 PDF icon बाल कोष सञ्चालन कार्यविधि-२०७५.pdf
परिक्षामा खटिने कर्मचारीहरुको सेवा सूविधा सम्बन्धि मापदण्ड, २०७५ 04/19/2021 - 11:38 PDF icon परिक्षामा खटिने कर्मचारीहरुको सेवा सूविधा सम्बन्धि मापदण्ड, २०७५.pdf
स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका-२०७५ 04/19/2021 - 11:34 PDF icon स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका-२०७५.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाहि किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने बनेको ऐन-२०७५ 04/19/2021 - 11:33 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाहि किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने बनेको ऐन-२०७५.pdf
एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ 04/19/2021 - 11:27 PDF icon एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४.pdf

Pages