FAQs Complain Problems

स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ का उम्मेदवारहरूले निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गरी जानकारी पठाउने सम्बन्धमा ।