FAQs Complain Problems

नियमित स्टाफ मिटिङमा विना कारण र जानकारी अनुपस्थित हुने प्र.अ.तथा कर्मचारी हरुलाई जरिवाना गरिएको विवरण