FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरुले निजि व्यापार व्यवसाय गर्न निषेध गरिएको समबन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना ।