FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तथा गराउने सम्बन्धमा ।

विभिन्न वडाहरुमा स्थापित क्वारेन्टाईनको दैनिक विवरण ।

विभिन्न वडाहरुमा स्थापित क्वारेन्टाईनको दैनिक विवरण ।

बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तथा गराउने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

प्रशिक्षक सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना