FAQs Complain Problems

समाचार

व्यबसाय दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
अाबश्यक प्रक्रीया पुरा हुनजेल
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिवहरु
सेवा दिने कार्यालय: 
चाैरजहारी नगरपािलका का सम्पुर्ण वडा कार्याल
सेवा शुल्क: 
व्यबसाय को मापदण्ड हेरेर
आवश्यक कागजातहरु: 

आबश्यक पर्ने कागजात जस्तै ः नागरिक्ता