FAQs Complain Problems

जन्म दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रक्रीया पुरा हुनजेल
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिवहरु
सेवा दिने कार्यालय: 
चाैरजहारी नगरपािलका का सम्पुर्ण वडा कार्याल
सेवा शुल्क: 
35 दिन भित्र निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

बाबु आमा को नागरिकता 
बाबु आमा को बिहे दर्ताको प्रमाण पत्र