FAQs Complain Problems

समाचार

आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम, नीति तथा कार्यक्रम,आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र मध्यकालिन खर्च संरचना नगरसभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा कार्यापालिकाको मिति २०७७।०२।२७ गतेको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

Supporting Documents: