सूचना तथा समाचार

क्याटलक सपिङ बिधिबाट ल्यापट कम्पुटर ट्याबलेट,प्रोजेक्टर,स्पीकर खरीद सम्बन्धि सूचना ।

मोबाइल एप्स सेवा सम्बन्धमा

यात्रुबाहक बस खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना

जेष्ठ नागरिकको तथ्याङ्क पठाउने बारे सूचना

निबेदन प्रस्ताब पेश गर्ने सम्वन्धमा जरूरी सुचना

गिट्टि ढुङ्गा, बालुवा संकलन तथा बिक्रि सम्वधि सूचना रद्ध गरीएको बारे सूचना ।।