वार्ड नं. २

वडा नं. २ को वेबसाईट  पेजमा तपार्इलार्इ  स्वागत छ !

Nepali

वडा पधाधिकारी

२. केशव के.सी
वडा अध्यक्ष
९८१०८७५८२९
२. भद्र वहादुर राना
वडा सदस्य
३. पुष्पे राना
वडा सदस्य
४. कुन्ती कुमाल
वडा सदस्य
५. सिता वि.क
वडा दलित महिला सदस्य