चौरजहारी नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९५ को उपधारा ९३० बमोजिम गठित गाँउपालिका/नगरपालिका स्वायत्त संरक्षित वा विशेष क्षेत्रको नाम संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगको सिफारिसमा बनेको ७५३ वटा स्थानिय तह मध्येको कर्णाली प्रदेश अन्र्तगतको रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका एक स्थानिय तह हो । साबिकका विजयश्वरी, कोटजहारी, खोलागाँउ, नुवाकोट र पुर्तिमकाडाको वडा नं. ४, ५ र ९ समायोजन भई चौरजहारी नगरपालिका निर्माण भएको हो । यस नगरपालिकाको कुल क्षेत्रफल १०७.३८ बर्ग कि.मी.