महत्वपुर्ण सुचना ।

जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्वन्ध विच्छेद र बसाइँ जस्ता घटना घटेको ३५ दिनभित्र निशुल्क रुपमा गराऔँ ।

जेष्ठ नागरिक दिर्घसेवा सम्मान तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम