महत्वपुर्ण सुचना ।

जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्वन्ध विच्छेद र बसाइँ जस्ता घटना घटेको ३५ दिनभित्र निशुल्क रुपमा गराऔँ ।

सामाजिक सुरक्षा अति अशक्त र पुर्ण अशक्त नाम दर्ता फारम