वार्ड नं. १४

स्वागत छ वार्ड न.१४ मा

Nepali

वडा पधाधिकारी

२.ट्याउराे राना
वडा सदस्य
३. राजकुमार शर्मा
वडा सदस्य
४.सुकी सार्की
वडा दलित महिला सदस्य
५.दिपा खत्री
वडा महिला सदस्य
१. अतिराम बिष्ट
वडा अध्यक्ष
९८०९८४०८३६