वार्ड नं. ११

वडा नं. ११ को वेबसाईट  पेजमा तपार्इलार्इ  स्वागत छ !

Nepali

वडा पधाधिकारी

१.मनमाेहन शाह
वडा अध्यक्ष
९८४७८६९२४६
२.लाेकेन्द्र के सी
वडा सदस्य
३. प्रेम के सी
वडा सदस्य
४.सुनिता डांगी वली
वडा महिला सदस्य
५.पिमी नेपाली
वडा दलित महिला सदस्य