FAQs Complain Problems

वडा नं. १० को वेबसाईट  पेजमा   स्वागत छ !

 

 

     क्र.स   

    साविकका नंपा । गा.वि.स.    

साविकका वडा

हालका वडा

खाेलागाँउ  .    

  १, २,   ९

१०

 

Nepali
Population: 
 महिला =९३५, पुरुष =९४१ जम्मा संख्या =१८७६
Ward Contact Number: 
९८६०४१९९९१

वडा जनप्रतिनिधी

धरम वहादुर के सी
वडा अध्यक्ष
9860419991
मोतीराम पुन
वडा सदस्य
9809563989
पठ वहादुर राना
वडा सदस्य
9866500189
देवी परियार
वडा दलित महिला सदस्य
9844874973
रेशमी पुन
वडा महिला सदस्य
9869059172

वडा कर्मचारी

Address:
Email:
Email:
ward10@chaurjaharimun.gov.np
Phone: