महत्वपुर्ण सुचना ।

जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्वन्ध विच्छेद र बसाइँ जस्ता घटना घटेको ३५ दिनभित्र निशुल्क रुपमा गराऔँ ।

२. केशव के.सी

Phone: 
९८१०८७५८२९
Section: 
२ न वडा अध्यक्ष