महत्वपुर्ण सुचना ।

जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्वन्ध विच्छेद र बसाइँ जस्ता घटना घटेको ३५ दिनभित्र निशुल्क रुपमा गराऔँ ।

१. भद्र वहादुर विष्ट

Phone: 
९८६६८५२३३९
Section: 
१ न वडा अध्यक्ष