महत्वपुर्ण सुचना ।

जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्वन्ध विच्छेद र बसाइँ जस्ता घटना घटेको ३५ दिनभित्र निशुल्क रुपमा गराऔँ ।

०७४ साल फाल्गुन महिना सम्मको खर्चको फाँटवारी ( चालु तर्फ )