वार्ड नं. ९

Nepali

स्वागत छ वार्ड न. ९ मा

Image: 

वडा पधाधिकारी

१.महेश स्वर्णकार
वडा अध्यक्ष
९८६८९४६०६१
२.कृष मल्ल
वडा सदस्य
३.इन्दु नाथ
वडा महिला सदस्य
४.विनिता गुरूङ
वडा महिला सदस्य
५. वरूणा सुनार
वडा दलित महिला सदस्य