वार्ड नं. ५

तपाइलार्इ स्वागत छ । वार्ड न. ५ मा

Nepali

वडा पधाधिकारी

१.उदे खत्री
वडा अध्यक्ष
९८४१०३४७५५
यक वहादुर खड्का
वडा सदस्य
३.पवित्रा वि क
वडा दलित महिला सदस्य
४. विर वहादुर नेपाली
वडा सदस्य
5.चन्द्रकला जैसी
वडा महिला सदस्य