वार्ड नं. ४

वडा नं. ४ को वेबसाईट  पेजमा तपार्इलार्इ  स्वागत छ !

Nepali

वडा पधाधिकारी

१. गाेपाल भण्डारी
वडा अध्यक्ष
९९८६८०१९४०९
२.शिवराम पुन
वडा सदस्य
३.वलविर सार्कि
वडा सदस्य
४.सरस्वती वुढा
वडा महिला सदस्य
५.चिमिली सुनार
वडा दलित महिला सदस्य