वार्ड नं. १३

स्वागत छ वार्ड न. १३ मा

Nepali

वडा पधाधिकारी

१.टंक प्रसाद वली
वडा अध्यक्ष
९८६८२६७०९४
२.भद्रा कुमारी खड्का
वडा महिला सदस्य
३.उर्मीला सुनार
वडा दलित महिला सदस्य
४. वुद्धिराम राेका
वडा सदस्य
५.भद्रे नेपाली
वडा सदस्य