वार्ड नं. १३

वडा नं. १३ को वेबसाईट  पेजमा तपार्इलार्इ  स्वागत छ !

Nepali

वडा पधाधिकारी

१.टंक प्रसाद वली
वडा अध्यक्ष
९८६८२६७०९४
२.भद्रा कुमारी खड्का
वडा महिला सदस्य
३.उर्मीला सुनार
वडा दलित महिला सदस्य
४. वुद्धिराम राेका
वडा सदस्य
५.भद्रे नेपाली
वडा सदस्य