वार्ड नं. १२

वडा नं. १२ को वेबसाईट  पेजमा तपार्इलार्इ  स्वागत छ !

Nepali

वडा पधाधिकारी

१. टिकाराम अाेली
वडा अध्यक्ष
९८६४९३५९१४
२. विष्णु कुमार जैसी
वडा सदस्य
३.शान्त वहादुर वली
वडा सदस्य
४.विमला वली
वडा महिला सदस्य
५.अाइति नेपाली
वडा दलित महिला सदस्य