वार्ड नं. १०

वडा नं. १० को वेबसाईट  पेजमा तपार्इलार्इ  स्वागत छ !

Nepali

वडा पधाधिकारी

१.धरम वहादुर के सी
वडा अध्यक्ष
९८६०४१९९९१
२.माेतिराम पुन
वडा सदस्य
३.पठ वहादुर राना
वडा सदस्य
४.देवी परियार
वडा दलित महिला सदस्य
५. रेशमी पुन
वडा महिला सदस्य